Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Όροι Bet Builder


Bet Builder

Όροι Bet Builder
 1. Το Bet Builder είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες αγορές πριν την έναρξη επιλεγμένων αγώνων.
 2. Τα στοιχήματα Bet Builder δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα στοιχήματα Bet Builder ή άλλα στοιχήματα.
 3. Τα στοιχήματα Bet Builder προσφέρονται για Cash Out.
 4. Ο μέγιστος αριθμός επιλογών από έναν αγώνα, o οποίος μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα στοίχημα Bet Builder, είναι δεκαπέντε (15).
 5. Εάν ένα στοίχημα Bet Builder περιέχει μια ακυρωθείσα επιλογή, τότε θα ακυρωθεί ολόκληρο το στοίχημα - π.χ. εάν ο παίκτης που έχει επιλεγεί ως Πρώτος Σκόρερ δεν παίξει τελικά στον αγώνα, τότε ολόκληρο το στοίχημα Bet Builder θα ακυρωθεί ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των άλλων στοιχηματικών επιλογών.
 6. Σε περίπτωση αναβολής και ματαίωσης, τα στοιχηματικά γεγονότα θα θεωρούνται άκυρα.
 7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν καθίσταται υπεύθυνη εάν η λειτουργία Bet Builder δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους.
 8. Η λειτουργία Bet Builder δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους όρους κάθε προσφοράς.
 9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναιρέσει τη διευθέτηση ή/και να αναθεωρήσει τις αποδόσεις ενός στοιχήματος Bet Builder ή/και να το ακυρώσει, σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στον υπολογισμό των αποδόσεων οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής που περιλαμβάνεται σε ένα στοίχημα Bet Builder.
 10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα που ζητείται για οποιονδήποτε διαγωνισμό ή στοιχηματική αγορά ή τύπο στοιχήματος που περιλαμβάνεται στη λειτουργία Bet Builder.
 11. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, προγραμματισμένο αγώνα, στοιχηματική αγορά ή πελάτη.
 12. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder για οποιονδήποτε πελάτη ή ομάδα πελατών, όταν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο πελάτης ή ομάδα πελατών προβαίνει σε κατάχρηση της συγκεκριμένης λειτουργίας.

 

 

Footer