Εκδότης Αντικειμένων

angle-left Offer 19-11-2020
Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
The following has evaluated to null or missing:
==> offerURLMobile [in template "20116#20152#553462" at line 386, column 20]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${offerURLMobile.getData()} [in template "20116#20152#553462" at line 386, column 18]
----
1<style> 
2  .portlet-asset-publisher .portlet-title-text, 
3  .portlet-asset-publisher .header-title, 
4  .portlet-asset-publisher .h2 { 
5    display: none; 
6
7   
8  .img-container { 
9    position: relative; 
10    overflow: hidden; 
11    border-top: 2px solid #c50016; 
12    width: 100%; 
13    height: 400px; 
14
15   
16  .img-container:after { 
17     content:''; 
18     position:absolute; 
19     left:0;  
20     top:0; 
21     width:100%;  
22     height:100%; 
23     display:inline-block; 
24     background: -moz-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.1) 0%, rgba(194, 1, 22, 0.8) 110%); /* FF3.6+ */ 
25     background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(194, 1, 22, 0.8)) color-stop(110%,transparent)); /* Chrome,Safari4+ */ 
26     background: -o-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.1) 0%,rgba(194, 1, 22, 0.8) 110%); /* Opera 11.10+ */ 
27     background: -ms-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.1) 0%,rgba(194, 1, 22, 0.8) 110%); /* IE10+ */ 
28     background: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,0.1) 0%,rgba(194, 1, 22, 0.8) 110%); /* W3C */ 
29     filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#be1622', endColorstr='#00000000',GradientType=0 ); /* IE6-9 */ 
30
31     
32  .img-container .corner-ribbon { 
33		width: 15%; 
34	  background: #ffbc5d; 
35	  color: #ffbc5d; 
36	  position: absolute; 
37	  top: 25px; 
38	  line-height: 32px; 
39	  right: -6px; 
40	  -ms-transform: rotate(45deg); 
41	  -webkit-transform: rotate(45deg); 
42	  transform: rotate(45deg); 
43	  z-index: 1; 
44
45	 
46	.img-container .corner-ribbon:before, 
47	.img-container .corner-ribbon:after { 
48		content: ''; 
49		position: absolute; 
50		top:0; 
51		margin: 0 -1px; /* tweak */ 
52		width: 100%; 
53		height: 100%; 
54		background: #ffbc5d; 
55
56	 
57	.img-container .corner-ribbon:before { 
58		right:100%; 
59
60	 
61	.img-container .corner-ribbon:after { 
62		left:100%; 
63
64	 
65	.img-container .external-url { 
66    padding: 7px 35px; 
67    border: 2px solid #1b9800; 
68    background-color: #1b9800; 
69    z-index: 1; 
70    color: #fff !important; 
71    text-decoration: none !important; 
72    font-weight: bold; 
73    font-size: 19px; 
74
75	 
76	.img-container .date-text { 
77	  position: absolute; 
78    z-index: 1; 
79    top: 0; 
80    background: #c50016; 
81    left: 50px; 
82    text-align: center; 
83    padding: 5px 15px; 
84    color: #dbde71; 
85    font-weight: bold; 
86    border-bottom-left-radius: 2px; 
87    border-bottom-right-radius: 2px; 
88    -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgb(0 0 0 / 20%); 
89    -moz-box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2); 
90    box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgb(0 0 0 / 20%); 
91    font-size: 16px; 
92    text-shadow: 2px 2px rgb(0 0 0 / 20%);  
93
94	 
95	.img-container .date-text .date-div { 
96	  font-size: 26px; 
97
98	 
99	.img-container .offer-title { 
100	  position: absolute; 
101    top: 40%; 
102    left: 50%; 
103    -webkit-transform: translate(-50%, -40%); 
104    -moz-transform: translate(-50%, -40%); 
105    -ms-transform: translate(-50%, -40%); 
106    -o-transform: translate(-50%, -40%); 
107    transform: translate(-50%, -40%); 
108    color: #fff; 
109    font-weight: bold; 
110    font-size: 36px; 
111    z-index: 1; 
112    width: 80%; 
113    text-align: center; 
114    text-shadow: 2px 2px rgb(0 0 0 / 20%); 
115    line-height: 1.1; 
116
117	 
118	.img-container .offer-description { 
119    color: #fff; 
120    font-weight: 500; 
121    font-size: 25px; 
122    z-index: 1; 
123    width: 90%; 
124    text-align: center; 
125    text-shadow: 2px 2px rgb(0 0 0 / 20%); 
126    line-height: 1.1; 
127    font-style: italic; 
128    margin: 0 auto 30px; 
129
130	 
131	.img-container .desc-url-container { 
132	  position: absolute; 
133    bottom: 20px; 
134    left: 50%; 
135    -webkit-transform: translateX(-50%); 
136    -moz-transform: translateX(-50%); 
137    -ms-transform: translateX(-50%); 
138    -o-transform: translateX(-50%); 
139    transform: translateX(-50%); 
140    z-index: 1; 
141    width: 100%; 
142    text-align: center; 
143    padding: 10px 0; 
144
145	 
146	.terms-container { 
147	  overflow: hidden; 
148    margin-top: 20px; 
149    color: #fff; 
150    background-color: rgba(0,0,0,.6); 
151    padding: 40px; 
152
153	 
154	.terms-container .terms-title { 
155	  text-align: center; 
156    font-weight: bold; 
157    font-size: 21px; 
158    margin-bottom: 40px; 
159
160	 
161	.terms-container .terms-content { 
162	  overflow-y: scroll; 
163    max-height: 350px; 
164    padding-right: 16px; 
165
166	 
167	.terms-container ::-webkit-scrollbar { 
168    width: 12px; 
169
170    
171  /* Track */ 
172  .terms-container ::-webkit-scrollbar-track { 
173    -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(255,255,255,0.8);  
174    border-radius: 10px; 
175    background: rgba(255,255,255,0.8);  
176
177    
178  /* Handle */ 
179  .terms-container ::-webkit-scrollbar-thumb { 
180    -webkit-border-radius: 10px; 
181    border-radius: 10px; 
182    background: rgba(0,2,16,.9); 
183   
184
185  .terms-container ::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive { 
186  	background: rgba(0,2,16,.9); 
187
188   
189  .terms-container .terms-content{ 
190    scrollbar-width: thin; 
191    scrollbar-color: rgba(0,2,16,.9) rgba(255,255,255,0.8);  
192
193   
194  .terms-container .read-more, 
195  .show-more-terms{ 
196    display: none; 
197
198   
199  .back-link-row { 
200    margin: 30px 0 15px; 
201
202   
203  .back-link-row a { 
204    color: #fff; 
205    text-shadow: 2px 2px rgb(0 0 0 / 30%);  
206
207   
208  .back-link-row a span { 
209    margin-right: 5px; 
210
211   
212  .img-container .corner-ribbon-image { 
213    position: absolute; 
214	  z-index: 1; 
215	  top: -4px; 
216	  right: -4px; 
217
218   
219  abbr { 
220    text-decoration: none !important; 
221    border: none !important; 
222
223   
224  @media screen and (max-width: 767px) { 
225    .terms-container { 
226      padding: 20px; 
227
228     
229    .terms-container .terms-title { 
230  	  text-align: left; 
231      font-size: 19px; 
232      margin-bottom: 20px; 
233
234  	 
235  	.terms-container .terms-content { 
236  	  overflow: hidden; 
237      position: relative; 
238      max-height: 250px; 
239      padding-right: 0px; 
240      -webkit-mask-image: -webkit-gradient(linear, left 50%, left bottom, from(rgba(0,0,0,1)), to(rgba(0,0,0,0))); 
241      -webkit-transition: all 0.3s ease-in; 
242      -moz-transition: all 0.3s ease-in; 
243      -o-transition: all 0.3s ease-in; 
244      transition: all 0.3s ease-in; 
245
246  	 
247  	.show-more-terms { 
248  	  display: block; 
249      width: 100%; 
250      text-align: center; 
251      padding: 10px 0; 
252      border: 1px solid #fff; 
253      margin-top: 15px; 
254      cursor: pointer; 
255
256     
257    .img-container{ 
258      border: 2px solid #c50016; 
259      background-size: 200% 100% !important; 
260      background-repeat: no-repeat !important; 
261
262     
263    .img-container:after { 
264      background: -moz-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.6) 0%, rgba(0,0,0,0.9) 110%); /* FF3.6+ */ 
265     background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(0,0,0,0.9)) color-stop(110%,transparent)); /* Chrome,Safari4+ */ 
266     background: -o-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.6) 0%,rgba(0,0,0,0.9) 110%); /* Opera 11.10+ */ 
267     background: -ms-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.6) 0%,rgba(0,0,0,0.9) 110%); /* IE10+ */ 
268     background: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,0.6) 0%,rgba(0,0,0,0.9) 110%); /* W3C */ 
269     filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00000000', endColorstr='#00000000',GradientType=0 ); 
270
271     
272    .img-container .date-text { 
273      padding: 5px 20px; 
274      left: 25px; 
275      font-size: 14px; 
276
277     
278    .img-container .date-text .date-div { 
279  	  font-size: 23px; 
280
281  	 
282  	.img-container .offer-title { 
283  	  font-size: 25px; 
284      top: 35%; 
285
286  	 
287  	.img-container .desc-url-container { 
288  	  bottom: 0; 
289      padding: 15px; 
290      background: #c50016; 
291
292  	 
293  	.img-container .offer-description { 
294  	  font-size: 17px; 
295      width: 100%; 
296      margin: 0 0 20px; 
297
298  	 
299  	.img-container .external-url { 
300  	  padding: 5px 30px; 
301      font-size: 16px; 
302      display: block; 
303
304  	 
305  	.img-container .corner-ribbon { 
306  	  width: 20%; 
307  	  line-height: 25px; 
308
309  	 
310  	.img-container .corner-ribbon-image { 
311  	  max-width: 90px !important; 
312
313
314  	 
315</style> 
316 
317<#assign curLangId = themeDisplay.getLanguageId()> 
318<#assign twoLettersLang = curLangId?split("_")[0]> 
319<#assign backText = "Back to Calendar"/> 
320<#assign externalUrlText = "CLICK HERE"/> 
321<#assign termsTitle = "Description"/> 
322<#assign termsButtonText = "SEE MORE"/> 
323<#if twoLettersLang = "el"> 
324  <#assign backText = "Επιστροφή στο Ημερολόγιο"/> 
325  <#assign externalUrlText = "ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ"/> 
326  <#assign termsTitle = "Περιγραφή"/> 
327  <#assign termsButtonText = "ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ"/> 
328</#if> 
329 
330<#assign dateFormat1 = "EEE"/> 
331<#assign dateFormat1Full = "EEEEE"/> 
332<#assign dateFormat2 = "dd" /> 
333<#assign dateFormat3 = "MMM" /> 
334<#assign dateFormat3Full = "MMMMM" /> 
335<#assign offerDate_Data = getterUtil.getString(offerDate.getData())> 
336 
337<div class="container-fluid-1280"> 
338  <div class="row"> 
339    <div class="col-sm-12 back-link-row"> 
340      <a href="/xmas-offer-zone"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> ${backText}</a> 
341    </div> 
342  </div> 
343  <div class="row"> 
344    <div class="col-sm-12"> 
345      <div class="img-container" style="background: url('${landingPageImage.getData()}')"> 
346        <img class="corner-ribbon-image" src="/documents/159260/552971/landing-page-ribbon.png/8f939290-b493-9672-08a9-8934b1693a12?t=1607005486897"/> 
347        <div class="date-text"> 
348          <#if validator.isNotNull(offerDate_Data)> 
349          	<#assign offerDate_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", offerDate_Data, locale)> 
350           
351          	<div class="day-div"><abbr title="${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat1Full, locale)}">${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat1, locale)}</abbr></div> 
352          	<div class="date-div">${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat2, locale)}</div> 
353          	<div class="month-div"><abbr title="${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat3Full, locale)}">${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat3, locale)}</abbr></div> 
354          </#if> 
355        </div> 
356        <div class="offer-title">${offerTitle.getData()}</div> 
357        <div class="desc-url-container"> 
358          <div class="offer-description">${offerDescription.getData()}</div> 
359          <a href="#" class="external-url" target="_self">${externalUrlText}</a> 
360        </div> 
361      </div> 
362      <div class="terms-container" id="terms-container"> 
363        <div class="terms-title">${termsTitle}</div> 
364        <div class="terms-content"> 
365          ${offerTerms.getData()} 
366        </div> 
367        <div class="show-more-terms">${termsButtonText}</div> 
368      </div> 
369    </div> 
370  </div> 
371</div> 
372 
373<script> 
374  $(document).on('click', '.show-more-terms', function() { 
375    $('.terms-content').css('-webkit-mask-image', 'unset'); 
376    $('.terms-content').css('max-height', '9999px'); 
377    $(this).hide(); 
378  }) 
379   
380  $(document).on('click', '.external-url', function(e) { 
381    e.preventDefault(); 
382    if (window.outerWidth >= 768) { 
383      window.location = '${offerURL.getData()}'; 
384
385    else { 
386      if ('${offerURLMobile.getData()}' !== '') { 
387        window.location = '${offerURLMobile.getData()}'; 
388
389      else { 
390        window.location = '${offerURL.getData()}'; 
391
392
393  }) 
394</script>