Εκδότης Αντικειμένων

angle-left Offer 23-11-2020
Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
The following has evaluated to null or missing:
==> offerURLMobile [in template "20116#20152#553462" at line 432, column 20]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${offerURLMobile.getData()} [in template "20116#20152#553462" at line 432, column 18]
----
1<style> 
2  .taglib-social-bookmarks{ 
3    display: none; 
4
5   
6  .portlet-asset-publisher .portlet-title-text, 
7  .portlet-asset-publisher .header-title, 
8  .portlet-asset-publisher .h2 { 
9    display: none; 
10
11   
12  .img-container { 
13    position: relative; 
14    overflow: hidden; 
15    width: 100%; 
16    height: 400px; 
17    background-position: right !important; 
18    background-repeat: no-repeat !important; 
19    font-family: 'OPAPExt'; 
20
21   
22  .img-container:after { 
23     content:''; 
24     position:absolute; 
25     left:0;  
26     top:0; 
27     width:100%;  
28     height:100%; 
29     display:inline-block; 
30     background: -moz-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.1) 0%, rgba(194, 1, 22, 0.8) 110%); /* FF3.6+ */ 
31     background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(194, 1, 22, 0.8)) color-stop(110%,transparent)); /* Chrome,Safari4+ */ 
32     background: -o-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.1) 0%,rgba(194, 1, 22, 0.8) 110%); /* Opera 11.10+ */ 
33     background: -ms-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.1) 0%,rgba(194, 1, 22, 0.8) 110%); /* IE10+ */ 
34     background: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,0.1) 0%,rgba(194, 1, 22, 0.8) 110%); /* W3C */ 
35     filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#be1622', endColorstr='#00000000',GradientType=0 ); /* IE6-9 */ 
36
37     
38  .img-container .corner-ribbon { 
39		width: 15%; 
40	  background: #ffbc5d; 
41	  color: #ffbc5d; 
42	  position: absolute; 
43	  top: 25px; 
44	  line-height: 32px; 
45	  right: -6px; 
46	  -ms-transform: rotate(45deg); 
47	  -webkit-transform: rotate(45deg); 
48	  transform: rotate(45deg); 
49	  z-index: 1; 
50
51	 
52	.img-container .corner-ribbon:before, 
53	.img-container .corner-ribbon:after { 
54		content: ''; 
55		position: absolute; 
56		top:0; 
57		margin: 0 -1px; /* tweak */ 
58		width: 100%; 
59		height: 100%; 
60		background: #ffbc5d; 
61
62	 
63	.img-container .corner-ribbon:before { 
64		right:100%; 
65
66	 
67	.img-container .corner-ribbon:after { 
68		left:100%; 
69
70	 
71	.img-container .external-url { 
72    padding: 7px 35px; 
73    border: 2px solid #1b9800; 
74    background-color: #1b9800; 
75    z-index: 1; 
76    color: #fff !important; 
77    text-decoration: none !important; 
78    font-family: 'Futura Neu Bold'; 
79    font-size: 19px; 
80    border-radius: 3px; 
81
82	 
83	.img-container .date-text { 
84	  position: absolute; 
85    z-index: 1; 
86    top: 0; 
87    background: #c50016; 
88    left: 50px; 
89    text-align: center; 
90    width: 70px; 
91    height: 70px; 
92    color: #dbde71; 
93    font-weight: bold; 
94    border-bottom-left-radius: 2px; 
95    border-bottom-right-radius: 2px; 
96    -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgb(0 0 0 / 20%); 
97    -moz-box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2); 
98    box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgb(0 0 0 / 20%); 
99    font-size: 16px; 
100    text-shadow: 2px 2px rgb(0 0 0 / 20%);  
101
102	 
103	.img-container .date-text .date-div { 
104	  font-size: 25px; 
105    margin: -8%; 
106
107	 
108	.img-container .offer-title { 
109	  font-family: 'OPAPExt'; 
110	  position: absolute; 
111    top: 33%; 
112    left: 50%; 
113    background: black; 
114    border-radius: 5px; 
115    -webkit-transform: skew(350deg, 0deg) translate(-50%, -40%); 
116    -moz-transform: skew(350deg, 0deg) translate(-50%, -40%); 
117    -ms-transform: skew(350deg, 0deg) translate(-50%, -40%); 
118    -o-transform: skew(350deg, 0deg) translate(-50%, -40%); 
119    transform: skew( 350deg, 0deg) translate(-50%, -40%); 
120    color: #fff; 
121    font-weight: bold; 
122    font-size: 34px; 
123    z-index: 1; 
124    width: fit-content; 
125    max-width: 65%; 
126    padding: 5px 10px; 
127    text-align: center; 
128    text-shadow: 2px 2px rgb(0 0 0 / 20%); 
129    -webkit-box-decoration-break: clone; 
130    -o-box-decoration-break: clone; 
131    box-decoration-break: clone; 
132
133	 
134	.img-container .offer-description { 
135	  font-family: 'OPAPExt'; 
136    color: #fff; 
137    font-weight: 500; 
138    font-size: 21px; 
139    z-index: 1; 
140    width: 90%; 
141    text-align: center; 
142    text-shadow: 2px 2px rgb(0 0 0); 
143    line-height: 1.1; 
144    font-style: italic; 
145    margin: 0 auto 30px; 
146    display: -webkit-box; 
147    -webkit-line-clamp: 4; 
148    -webkit-box-orient: vertical; 
149    overflow: hidden; 
150    text-overflow: ellipsis; 
151
152	 
153	.img-container .desc-url-container { 
154	  position: absolute; 
155    bottom: 20px; 
156    left: 50%; 
157    -webkit-transform: translateX(-50%); 
158    -moz-transform: translateX(-50%); 
159    -ms-transform: translateX(-50%); 
160    -o-transform: translateX(-50%); 
161    transform: translateX(-50%); 
162    z-index: 1; 
163    width: 100%; 
164    text-align: center; 
165    padding: 10px 0; 
166
167	 
168	.terms-container { 
169	  overflow: hidden; 
170    margin-top: 20px; 
171    color: #fff; 
172    background-color: rgba(0,0,0,.6); 
173    padding: 40px; 
174
175	 
176	.terms-container .terms-title { 
177	  text-align: center; 
178    font-weight: bold; 
179    font-size: 21px; 
180    margin-bottom: 40px; 
181
182	 
183	.terms-container .terms-content { 
184	  overflow-y: auto; 
185    max-height: 350px; 
186    padding-right: 16px; 
187
188	 
189	.terms-container ::-webkit-scrollbar { 
190    width: 12px; 
191
192    
193  /* Track */ 
194  .terms-container ::-webkit-scrollbar-track { 
195    -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(255,255,255,0.8);  
196    border-radius: 10px; 
197    background: rgba(255,255,255,0.8);  
198
199    
200  /* Handle */ 
201  .terms-container ::-webkit-scrollbar-thumb { 
202    -webkit-border-radius: 10px; 
203    border-radius: 10px; 
204    background: rgba(0,2,16,.9); 
205   
206
207  .terms-container ::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive { 
208  	background: rgba(0,2,16,.9); 
209
210   
211  .terms-container .terms-content{ 
212    scrollbar-width: thin; 
213    scrollbar-color: rgba(0,2,16,.9) rgba(255,255,255,0.8);  
214
215   
216  .terms-container .read-more, 
217  .show-more-terms{ 
218    display: none; 
219
220   
221  .back-link-row { 
222    margin: 30px 0 15px; 
223
224   
225  .back-link-row a { 
226    color: #fff; 
227    text-shadow: 2px 2px rgb(0 0 0 / 30%);  
228
229   
230  .back-link-row a:hover { 
231    color: #eb2627 !important; 
232
233   
234  .back-link-row a span { 
235    margin-right: 5px; 
236
237   
238  .img-container .corner-ribbon-image { 
239    position: absolute; 
240	  z-index: 1; 
241	  top: -4px; 
242	  right: -4px; 
243
244   
245  abbr { 
246    text-decoration: none !important; 
247    border: none !important; 
248
249   
250  @media screen and (max-width: 767px) { 
251    .terms-container { 
252      padding: 20px; 
253
254     
255    .terms-container .terms-title { 
256  	  text-align: left; 
257      font-size: 19px; 
258      margin-bottom: 20px; 
259
260  	 
261  	.terms-container .terms-content { 
262  	  overflow: hidden; 
263      position: relative; 
264      max-height: 250px; 
265      padding-right: 0px; 
266      -webkit-mask-image: -webkit-gradient(linear, left 50%, left bottom, from(rgba(0,0,0,1)), to(rgba(0,0,0,0))); 
267      -webkit-transition: all 0.3s ease-in; 
268      -moz-transition: all 0.3s ease-in; 
269      -o-transition: all 0.3s ease-in; 
270      transition: all 0.3s ease-in; 
271
272  	 
273  	.show-more-terms { 
274  	  display: block; 
275      width: 100%; 
276      text-align: center; 
277      padding: 10px 0; 
278      border: 1px solid #fff; 
279      margin-top: 15px; 
280      cursor: pointer; 
281      border-radius: 5px; 
282
283     
284    .img-container{ 
285      border: 2px solid #c50016; 
286      background-size: 200% 100% !important; 
287      background-repeat: no-repeat !important; 
288
289     
290    .img-container:after { 
291      background: -moz-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.6) 0%, rgba(0,0,0,0.9) 110%); /* FF3.6+ */ 
292     background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(0,0,0,0.9)) color-stop(110%,transparent)); /* Chrome,Safari4+ */ 
293     background: -o-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.6) 0%,rgba(0,0,0,0.9) 110%); /* Opera 11.10+ */ 
294     background: -ms-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0.6) 0%,rgba(0,0,0,0.9) 110%); /* IE10+ */ 
295     background: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,0.6) 0%,rgba(0,0,0,0.9) 110%); /* W3C */ 
296     filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00000000', endColorstr='#00000000',GradientType=0 ); 
297
298     
299    .img-container .date-text { 
300      padding: 2px 10px; 
301      left: 15px; 
302      font-size: 14px; 
303
304     
305    .img-container .date-text .date-div { 
306  	  font-size: 23px; 
307
308  	 
309  	.img-container .offer-title { 
310  	  font-size: 18px; 
311      top: 22%; 
312      line-height: 2.2; 
313      max-width: 60%; 
314      transform: skew(350deg, 0deg); 
315      left: 2%; 
316      text-align: left; 
317      padding: 5px; 
318      box-shadow: -55px 0px 0 0 black; 
319
320  	 
321  	.img-container .desc-url-container { 
322  	  bottom: 0; 
323      padding: 15px; 
324      background: #c50016; 
325      width: 101%; 
326
327  	 
328  	.img-container .offer-description { 
329  	  font-size: 17px; 
330      width: 100%; 
331      margin: 0 0 20px; 
332
333  	 
334  	.img-container .external-url { 
335  	  padding: 5px 30px; 
336      font-size: 16px; 
337      display: block; 
338
339  	 
340  	.img-container .corner-ribbon { 
341  	  width: 20%; 
342  	  line-height: 25px; 
343
344  	 
345  	.img-container .corner-ribbon-image { 
346  	  max-width: 90px !important; 
347
348
349   
350  @media screen and (max-width: 550px){ 
351    .img-container .offer-title { 
352      max-width: 80%; 
353
354
355   
356  @media screen and (max-width: 350px){ 
357    .img-container .offer-title { 
358      max-width: 90%; 
359
360
361</style> 
362 
363<#assign curLangId = themeDisplay.getLanguageId()> 
364<#assign twoLettersLang = curLangId?split("_")[0]> 
365<#assign backText = "Back to Calendar"/> 
366<#assign externalUrlText = "CLICK HERE"/> 
367<#assign termsTitle = "Terms & Conditions"/> 
368<#assign termsButtonText = "SEE MORE"/> 
369<#if twoLettersLang = "el"> 
370  <#assign backText = "Επιστροφή στο Ημερολόγιο"/> 
371  <#assign externalUrlText = "ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ"/> 
372  <#assign termsTitle = "Όροι και προϋποθέσεις"/> 
373  <#assign termsButtonText = "ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ"/> 
374</#if> 
375 
376<#assign dateFormat1 = "EEE"/> 
377<#assign dateFormat1Full = "EEEEE"/> 
378<#assign dateFormat2 = "dd" /> 
379<#assign dateFormat3 = "MMM" /> 
380<#assign dateFormat3Full = "MMMMM" /> 
381<#assign offerDate_Data = getterUtil.getString(offerDate.getData())> 
382 
383<div class="container-fluid-1280"> 
384  <div class="row"> 
385    <div class="col-sm-12 back-link-row"> 
386      <a href="/daily-offers"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>${backText}</a> 
387    </div> 
388  </div> 
389  <div class="row"> 
390    <div class="col-sm-12"> 
391      <div class="img-container" style="background: url('${landingPageImage.getData()}')"> 
392        <img class="corner-ribbon-image" src="/documents/20142/34235/landing-page-ribbon.png/8f939290-b493-9672-08a9-8934b1693a12?t=1620912699576"/> 
393        <div class="date-text"> 
394          <#if validator.isNotNull(offerDate_Data)> 
395          	<#assign offerDate_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", offerDate_Data, locale)> 
396           
397          	<div class="day-div"><abbr title="${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat1Full, locale)}">${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat1, locale)}</abbr></div> 
398          	<div class="date-div">${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat2, locale)}</div> 
399          	<div class="month-div"><abbr title="${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat3Full, locale)}">${dateUtil.getDate(offerDate_DateObj, dateFormat3, locale)}</abbr></div> 
400          </#if> 
401        </div> 
402        <div class="offer-title">${offerTitle.getData()}</div> 
403        <div class="desc-url-container"> 
404          <div class="offer-description">${offerDescription.getData()}</div> 
405          <a href="#" class="external-url" target="_self">${externalUrlText}</a> 
406        </div> 
407      </div> 
408      <div class="terms-container" id="terms-container"> 
409        <div class="terms-title">${termsTitle}</div> 
410        <div class="terms-content"> 
411          ${offerTerms.getData()} 
412        </div> 
413        <div class="show-more-terms">${termsButtonText}</div> 
414      </div> 
415    </div> 
416  </div> 
417</div> 
418 
419<script> 
420  $(document).on('click', '.show-more-terms', function() { 
421    $('.terms-content').css('-webkit-mask-image', 'unset'); 
422    $('.terms-content').css('max-height', '9999px'); 
423    $(this).hide(); 
424  }) 
425   
426  $(document).on('click', '.external-url', function(e) { 
427    e.preventDefault(); 
428    if (window.outerWidth >= 768) { 
429      window.location = '${offerURL.getData()}'; 
430
431    else { 
432      if ('${offerURLMobile.getData()}' !== '') { 
433        window.location = '${offerURLMobile.getData()}'; 
434
435      else { 
436        window.location = '${offerURL.getData()}'; 
437
438
439  }) 
440</script>