Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Όροι Bet Builder


Bet Builder

Όροι Bet Builder

Όροι και προϋποθέσεις:

1. Το Bet Builder είναι διαθέσιμο μόνο σε αγώνες ποδοσφαίρου και σε επιλεγμένες διοργανώσεις και αγορές πριν από την έναρξη των αγώνων.

2. Στοιχήματα με Bet Builder δεν δύναται να εξαργυρωθούν (Cash Out).

3. Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες επιλογές (bet builder και μη) σε παρολί/συστήματα στο ίδιο δελτίο.

4. Εάν μια επιλογή σε ένα στοίχημα με Bet Builder ακυρωθεί ή για οποιοδήποτε λόγο διευθετηθεί με απόδοση την μονάδα (1), τότε όλο το στοίχημα ακυρώνεται.

5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή μη διαθεσιμότητα του Bet Builder για τεχνικούς λόγους.

6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις αποδόσεις ενός στοιχήματος με Bet Builder ή/και να το ακυρώσει, σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στον υπολογισμό των αποδόσεων οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής που περιλαμβάνεται σε ένα στοίχημα με Bet Builder.

7. Σε περίπτωση που μία επιλογή σε ένα στοίχημα Bet Builder έχει ήδη κριθεί ως μη κερδισμένη, τότε όλο το στοίχημα Bet Builder θα διευθετείται ως χαμένο, ανεξαρτήτως της μετέπειτα έκβασης των υπόλοιπων επιλογών ή και πιθανής ματαίωσης/αναβολής του γεγονότος.

8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα που ζητείται για οποιαδήποτε στοιχηματική αγορά ή τύπο στοιχήματος που περιλαμβάνεται στη λειτουργία Bet Builder.

9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, προγραμματισμένο αγώνα, στοιχηματική αγορά ή πελάτη.

10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder για οποιονδήποτε πελάτη ή ομάδα πελατών, όταν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο πελάτης ή ομάδα πελατών προβαίνει σε κατάχρηση της συγκεκριμένης λειτουργίας.

11. Η συμμετοχή των παικτών στην επιβράβευση είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης εκ μέρους τους αποδοχής των διατάξεων του υφισταμένου κανονιστικού πλαισίου, του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, των ανακοινώσεων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., καθώς και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που θέτει για τον σκοπό αυτό κάθε φορά η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

12. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις επιβραβεύσεων του Pamestoixima.gr.

13. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Pamestoixima.gr.

 

Footer