Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Όροι Cash Out


OΡΟΙ CASH OUT

ΟΡΟΙ CASH OUT

 

 1. To Cash Out είναι διαθέσιμο σε προεπιλεγμένες αγορές τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε μονά και πολλαπλά στοιχήματα, για μια ποικιλία αθλημάτων.
 2. Μια χρονική καθυστέρηση στην αποδοχή κάποιου Cash Out αιτήματος θα είναι υπαρκτή, και ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως του αθλήματος ή/και της αγοράς. Η χρήση του Cash Out σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος δεν επιτρέπεται. Aν μία απόδοση αλλάζει ή μία αγορά αναστέλλεται, τότε το αίτημα Cash Out μπορεί να μην είναι επιτυχές.
 3. Αν ένας αγώνας διακοπεί αλλά πριν τη διακοπή έχει πραγματοποιηθεί Cash Out, τότε ισχύει το ποσό του Cash Out και όχι η επιστροφή των χρημάτων για αυτό το στοίχημα. Σε περίπτωση που το Cash Out πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή, τότε η ΟΠΑΠ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να ακυρώσει το ποσό του Cash Out.
 4. Αν το αίτημα Cash Out είναι επιτυχές, τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί αμέσως και ο κάτοχος του λογαριασμού θα ειδοποιηθεί αναλόγως. Το πραγματικό τελικό αποτέλεσμα των σχετικών αγορών δεν θα έχει κάποια επίδραση στο ποσό του Cash Out.
 5. Το προσφερόμενο ποσό του Cash Out σε οποιαδήποτε στιγμή είναι το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί στον λογαριασμό σου αν το αίτημα Cash Out είναι επιτυχές.
 6. Οποιαδήποτε bonus αναμένονται από τις άλλες τρέχουσες προσφορές δεν θα ισχύουν όπου το Cash Out έχει χρησιμοποιηθεί.
 7. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός του Cash Out με οποιαδήποτε άλλη τρέχουσα προσφορά.
 8. Οποιαδήποτε στοιχήματα διευθετούνται χρησιμοποιώντας το Cash Out, δεν θα προσμετρώνται στον υπολογισμό του τζιραρίσματος οποιασδήποτε προσφοράς.
 9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Cash Out θα είναι διαθέσιμο στην εκάστοτε στοιχηματική επιλογή σου.
 10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε δεν θα είναι υπεύθυνη αν το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους και τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου χρονικού διαστήματος.
 11. Η ΟΠΑΠ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε ποντάρισμα το οποίο ζητήθηκε για κάποιο από τα προσφερόμενα αθλήματα, διοργανώσεις, αγορές ή στοιχηματικούς τύπους που συμπεριλαμβάνονται στο Cash Out.
 12. Η ΟΠΑΠ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει το Cash Out σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά. Στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.
 13. Όταν ένα Προφανές Σφάλμα συμβεί ή/και εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια του ζωντανού στοιχηματισμού ή μετά τη λήξη ενός γεγονότος, το στοίχημα δεν μπορεί να γίνει Cash Out. Αν εξαιτίας κάποιου σφάλματος η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος γίνει αποδεκτή, τότε η διευθέτηση θα ακυρωθεί και το στοίχημα θα διευθετηθεί στη διορθωμένη τιμή της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αν υπάρξουν κατ' εξακολούθηση προσπάθειες για τοποθέτηση στοιχημάτων και Cash Out διευθετήσεις αυτών στις ίδιες αγορές, πριν το Προφανές Σφάλμα να διορθωθεί/ εξακριβωθεί, τότε η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος και το ίδιο το στοίχημα θα ακυρωθούν.
 14. Η ΟΠΑΠ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει, να περιορίσει ή να ακυρώσει το Cash Out από συγκεκριμένους κατόχους λογαριασμών κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 15. Οι γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε ισχύουν για όλα τα στοιχήματα που έχουν κλείσει σε κάθε περίπτωση.

 

Footer