Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Όροι Live Streaming


OΡΟΙ LIVE STREAMING

ΟΡΟΙ LIVE STREAMING

1. Πρόσβαση στην υπηρεσία Live Streaming

1.1. Η υπηρεσία Live Streaming παρέχεται μόνο σε πελάτες (εφεξής: "Χρήστες") της ιστοσελίδας pamestoixima.gr (στο εξής: η "Ιστοσελίδα") ή/και στην εφαρμογή για κινητές συσκευές (στο εξής το “Mobile App”), που έχουν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα ή/και στο Mobile App, έχουν χρήματα στο λογαριασμό τους ή/και έχουν τοποθετήσει ένα οποιοδήποτε στοίχημα εντός των τελευταίων 48 ωρών. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους πρόσβασης συνολικά ή μερικώς, συμπεριλαμβανομένου, του ελάχιστου ποσού που θα πρέπει να βρίσκεται στο λογαριασμό Χρήστη.

1.2. Επί του παρόντος, η πρόσβαση στην υπηρεσία Live Streaming, είναι δωρεάν. Ωστόσο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει συνδρομή στην πρόσβαση ή άλλες χρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι Χρήστες θα ενημερωθούν εκ των προτέρων.

1.3. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί, να περιορίσει ή να διακόψει την πρόσβαση στην υπηρεσία Live Streaming. Ο Χρήστης θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι το περιεχόμενο της υπηρεσίας Live Streaming μπορεί να αλλάξει και ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να τροποποιήσει, αναστείλει, αντικαταστήσει, προσθέσει ή αποσύρει περιεχόμενο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

1.4. Η πρόσβαση των χρηστών στην υπηρεσία Live Streaming, συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

2.1. Για τη βελτίωση της ποιότητας του Live Streaming, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτείνει DSL ή καλωδιακή σύνδεση στο Internet, με τουλάχιστον 512 kbps.

3. Χρονικές Καθυστερήσεις

3.1. Αν και η υπηρεσία διαφημίζεται ως "ζωντανή", το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε χρονικές καθυστερήσεις, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα χρήσης της υπηρεσίας Live Streaming.

4. Eξαίρεση Ευθύνης

4.1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν μπορεί και δεν εγγυάται, ρητά ή έμμεσα, ότι η υπηρεσία Live Streaming παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή (είτε διαφημίζεται είτε όχι) καθώς και ότι συναντά τις τεχνικές απαιτήσεις του Χρήστη ή ότι λειτουργεί με οποιοδήποτε λογισμικό.

4.2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια, συμπεριλαμβανομένων, της απώλειας κερδών, δεδομένων, υποχρέωσης ή υπεραξίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ικανότητας, της διαθεσιμότητας ή της απόδοσης του Live Streaming.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5.1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία Live Streaming είναι μόνο για προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση ή διανομή του ζωντανού περιεχομένου καθώς και η παροχή βοήθειας ή υποστήριξης σε οποιονδήποτε τρίτο να το κάνει.

5.2. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του περιεχομένου Live Streaming σε ευρύ κοινό, είτε παρέχεται δωρεάν ή έναντι πληρωμής, καθώς και η παροχή βοήθειας ή υποστήριξης σε οποιονδήποτε τρίτο να το κάνει.

5.3. Όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας Live Streaming προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε τρίτους.

5.4. Η παραβίαση των διατάξεων αυτών από τον Χρήστη, μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες, είτε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή από τρίτους.

6. Γενικές Διατάξεις

6.1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Παρά το γεγονός ότι σε κάθε σημαντική αλλαγή θα ενημερώνει τους Χρήστες, είναι ευθύνη του Χρήστη να ελέγξει τους Όρους και Προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της συμφωνίας με αυτούς. Η χρήση της υπηρεσίας Live Streaming θα θεωρείται ως αποδοχή των τυχόν αλλαγών που έγιναν στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Footer