Language Selector

  • en
  • |
  • el
  • |

Language Selector

  • en
  • |
  • el
  • |

Προγραμμα


προγραμμα

Στην Ελλάδα οι ιπποδρομίες είναι επίπεδες και διεξάγονται στην άμμο (dirt). Σε αυτό το είδος ιπποδρομιών δοκιμάζεται η ταχύτητα και η αντοχή του αλόγου καθώς και η ικανότητα του αναβάτη να μπορεί να ελέγξει τον ίππο του και με την κατάλληλη ίππευση να τον οδηγήσει στην νίκη.  Οι αποστάσεις των ιπποδρομιών ποικίλουν από 1000 μέτρα έως και 2400 μέτρα όπως και οι όροι με τους οποίους συμπληρώνεται και διεξάγεται μια ιπποδρομία. Ανάλογα την ηλικία, το φύλο και την ποιότητα των ίππων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Footer