ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ

Βάση του νόμου Ν.4141/2013 (δημοσίευση ΦΕΚ Α’81) τα καθαρά κέρδη των παικτών υπόκεινται στην ακόλουθη φορολογική κλίμακα ανά στήλη:

· Αφορολόγητο: Καθαρά κέρδη στήλης έως 100 ευρώ

· Φόρος 15%: Καθαρά κέρδη στήλης από 100,01 έως 500 ευρώ (Ο φόρος επιβαρύνει τα κέρδη που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ ανά στήλη)

· Φόρος 20%: Καθαρά κέρδη στήλης από 500,01 ευρώ και άνω (Ο φόρος επιβαρύνει τα κέρδη που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ ανά στήλη)

Μόνο σε περίπτωση που τα καθαρά κέρδη σου υπόκεινται σε φόρο, η επιλογή αυτή θα εμφανίζεται κάτω από το δελτίο σου.

Σημείωση: Η αξία στήλης στην ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι 0,25 ευρώ. Βάση νόμου η φορολογία των καθαρών κερδών επιβάλλεται κλιμακωτά ανά στήλη.


Παράδειγμα 1

Ποντάρισμα €10 (40 στήλες) σε μια πεντάδα με απόδοση 200

Κέρδος= €2.000

Καθαρό κέρδος ανά στήλη= €1.990/40= €49,75

Δεν υπάρχει φόρος αφού το καθαρό κέρδος είναι χαμηλότερο των €100 ανά στήλη.

Παράδειγμα 2

Ποντάρισμα €20 (80 στήλες) σε μια επτάδα με απόδοση 500

Κέρδος= €10.000

Καθαρό κέρδος ανά στήλη= €9.980/80= €124,75

Τα πρώτα €100 ανά στήλη είναι αφορολόγητα. Στα επόμενα €24,75 ανά στήλη παρακρατείται φόρος 15% (€3,71 ανά στήλη x 80 στήλες = €296,8). Οπότε ο παίκτης τελικά λαμβάνει το ποσό των €9.703,2 (€10.000- €296,8).