Title Top HTML Halloween Zone

       

Eίσαι αρκετά γενναίος για να εξερευνήσεις
τις πιο spooky προσφορές;

Halloween FAQs

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε»  που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών, αρ. 112, Αθήνα, ΤΚ 10442, με ΑΦΜ 090027346 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 3823201000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής “ΟΠΑΠ”) διοργανώνει το Διαγωνισμό με τον διακριτικό τίτλο “Xmas Offer Zone” (εφεξής: o «Διαγωνισμός») στον ιστότοπο του Pamestoixima.gr. Τα δώρα που απορρέουν από το Διαγωνισμό, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών ΟΠΑΠ. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική δραστηριότητα των εγγεγραμμένων παιχτών στο Casino του Pamestoixima.gr και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

2. Ως Παιχνίδια Συμμετοχής για τις ανάγκες του παρόντα Διαγωνισμού ορίζονται τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια που προσφέρονται μέσω της ενότητας Casino της ιστοσελίδας pamestoixima.gr και πιο συγκεκριμένα αυτά που αναφέρονται στην υπο-ενότητα του διαγωνισμού η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.pamestoixima.gr/xmas-offer-zone. (Βλ. Κεφάλαιο «Ειδικοί Όροι Ενέργειας»)

Για να συμμετάσχει κάποιος ενδιαφερόμενος στον διαγωνισμό θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

(α) να έχει ηλικία  άνω των 21 ετών και
(β) να είναι εγγεγραμμένος παίκτης και να διατηρεί ενεργό ηλεκτρονικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr και (γ) να έχει συναινέσει ρητά στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας, καθώς και στην επεξεργασία της παικτικής του συμπεριφοράς για την αποστολή αποκλειστικών προσφορών για τα τυχερά παίγνια Casino που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου pamestoixima.gr.

3. Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή των παικτών στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη ενεργού παικτικού λογαριασμού στον ιστότοπο Pamestoixima.gr και η από πλευράς τους πλήρης αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τον Διαγωνισμό.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
(β)  Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί ρητά, πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
(γ) Οι εργαζόμενοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. και οι συγγενείς τους Α’ Βαθμού
(δ) ιδιοκτήτες πρακτορείων του ομίλου ΟΠΑΠ και οι συγγενείς τους Α’ Βαθμού

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να αποκλείει από την παρούσα ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους .

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ.3. Οι παίκτες θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς και της προσφοράς των δώρων,  όπως (ενδεικτικά) για τους όρους συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια, τη διάρκεια ισχύος της κλπ. μέσω προσωποποιημένου μηνύματος με γραπτό μήνυμα (SMS) ή με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στα στοιχεία τα οποία δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο pamestoixima.gr. 

4. Η παρούσα ενέργεια διαρκεί από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι παίχτες δύνανται να  συγκεντρώνουν συμμετοχές στην παρούσα ενέργεια μόνο κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ισχύος αυτής. 

5. Τα έπαθλα θα διατίθενται κατόπιν της διενέργειας 5 ηλεκτρονικών κληρώσεων, oi οι οποίες διαχωρίζονται σε 4 «Εβδομαδιαίες» και 1 «Μηνιαία», η οποία θα τελεστεί μετά το πέρας του Διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα οι 4 «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις θα διενεργηθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

(α) Η 1η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/12 και ώρα 12:00μμ
(β) Η 2η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/12 και ώρα 12:00μμ
(γ) Η 3η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28/12 και ώρα 12:00μμ
(δ) Η 4η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4/1/2021 και ώρα 12:00μμ

Η «Μηνιαία» κλήρωση θα πραγματοποιηθεί επίσης την Δευτέρα 4/1/2021 σε συνέχεια της 4ης «Εβδομαδιαίας».

Άπασες οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. παρουσία Συμβολαιογράφου.

6. Οι δικαιούχοι δώρων που προκύπτουν κατόπιν διεξαγωγής κληρώσεως, θα ενημερώνονται για αυτά και τον τρόπο παραλαβής τους μέσω μηνυμάτων προσωποποιημένης επικοινωνίας π.χ. μέσω γραπτού μηνύματος σε κινητό (SMS) ή μέσω email  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το κινητό τηλέφωνο που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα. 

7. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται σε άλλο παίκτη δεν μετατρέπονται σε μετρητά και δεν επιστρέφονται.

8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα δώρα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνονται οι παίκτες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για τις εν λόγω αλλαγές στα προσφερόμενα δώρα μέσω μηνύματος προσωποποιημένης επικοινωνίας, όπως η διαδικασία αυτή περιγράφεται ανωτέρω υπό τον όρο 6. 

9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη στην παρούσα ενέργεια να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

10. Ο εγγεγραμμένος παίκτης στο pamestoixima.gr μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε από την παρούσα ενέργεια, δηλώνοντάς το με κλήση στην εξυπηρέτηση πελατών ΟΠΑΠ στο 18280 (Δευτ – Παρ 09:00 – 01:00) εντός 48ωρών από την καταχώρηση του αιτήματος και σε περίπτωση αργιών την επόμενη εργάσιμη

11. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια ή/και να καταργήσει την παρούσα ενέργεια ή/και μέρος ή και το σύνολο των δώρων σε αυτή και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στο διαδικτυακό ιστότοπο pamestoixima.gr.  Ως εκ τούτου ο Συμμετέχων υποχρεούται όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ανωτέρω ιστότοπο και σχετίζονται με την παρούσα ενέργεια. 

12. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΟΠΑΠ Α.Ε, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό/

Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια ή για λόγους ανωτέρας βίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

13. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη όταν αφορά  μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋ-ποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρό-ντων όρων, με την επιλογή από τον συμμετέχοντα του αντίστοιχου πεδίου στο τέλος αυτών. Όποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναλυτικά περιγράφονται οι ειδικοί όροι της παρούσας ενέργειας:

1.  Η ενέργεια ”Xmas Offer Zone”  ξεκινάει την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και διαρκεί έως την Παρασκευή 01 Ιανουαρίου 2020. 

2.  Η ενέργεια “Xmas Offer Zone” αποτελείται από 32 διαφορετικές καθημερινές προσφορές, τέσσερεις (4) «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις και μία (1) «Μεγάλη» κλήρωση και αφορά μόνο επιτυχώς  εγγεγραμμένους και επιτυχώς ταυτοποιημένους παίχτες που διατηρούν ενεργό λογαριασμό στη σελίδα του Pamestoixima.gr.

3.  Όλες οι καθημερινές προσφορές διέπονται αντιστοίχως από σχετικούς διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι διατίθενται στην σχετική υπό-ενότητα του Pamestoixima.gr η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.pamestoixima.gr/xmas-offer-zone και είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

4.  Οι καθημερινές προσφορές είναι διαθέσιμες από τις 00:00 έως τις 23:59 εκάστης ημέρας

5. Τα όποια κέρδη προκύψουν από τη συμμετοχή των παιχτών στις καθημερινές προσφορές, δεν συνδέονται κατ’ οποιανδήποτε τρόπο με τα δώρα των «Εβδομαδιαίων» κληρώσεων ή της «Μεγάλης» κλήρωσης, και ούτε αναιρούν, δυσχεραίνουν ή ενισχύουν τη συμμετοχή σε αυτές.  

6. Κάθε συμμετοχή σε μία καθημερινή προσφορά (βάσει των εκάστοτε ειδικών «Όρων και Προϋποθέσεων» αυτής) αποδίδει από μια συμμετοχή στον εκάστοτε παιχτικό λογαριασμό για την σχετική «Εβδομαδιαία» αλλά και για τη «Μηνιαία» κλήρωση, ανεξαρτήτως ποσού που παίχτηκε.

(παράδειγμα: Η προσφορά της 1ης Δεκεμβρίου ορίζει ότι ο κάθε εγγεγραμμένος παίκτης δύνανται να κερδίσει έως 20 δωρεάν γυρίσματα εφόσον πραγματοποιήσει επιτυχή σύνδεση κατά τις ώρες ισχύος της προσφοράς. Εάν αυτή η συνθήκη εκπληρωθεί, τότε απονέμεται αυτομάτως στον παίχτη 1 συμμετοχή για τη σχετική «Εβδομαδιαία κλήρωση, καθώς και ακόμα 1 συμμετοχή για τη «Μηνιαία» κλήρωση κοκ)

7. Οι «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις είναι συνολικά 4 και θα λάβουν χώρα τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες: 
•    Τετάρτη 9/12/2020 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν στις καθημερινές προσφορές που αφορούν τις ημερομηνίες 1 έως 8 Δεκεμβρίου 2020.
•    Πέμπτη 17/12/2020 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν τις καθημερινές προσφορές που αφορούν στις ημερομηνίες 9 έως 16 Δεκεμβρίου 2020.
•    Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν τις καθημερινές προσφορές που αφορούν στις ημερομηνίες 17 έως 24 Δεκεμβρίου 2020.
•    Δευτέρα 4/1/2021 και ώρα 12:00μμ. και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν τις καθημερινές προσφορές που αφορούν στις ημερομηνίες 25 Δεκεμβρίου έως 1 Ιανουαρίου 2021.

8. Η μηνιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4/1/2021 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν στις καθημερινές προσφορές που αφορούν τις ημερομηνίες 1 Δεκεμβρίου έως 1 Ιανουαρίου 2021.

9.    Σύμφωνα με τα ως άνω στους όρους 7 και 8 οριζόμενα, ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών, ανά λογαριασμό, για κάθε «Εβδομαδιαία» κλήρωση είναι οχτώ (8), ενώ για τη μηνιαία ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών είναι τριάντα δύο (32), όσες δηλαδή και οι ημέρες διάρκειας της προωθητικής ενέργειας.

10. Ένας παίχτης μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του όρου 6 παραπάνω, να συμμετάσχει σε όλες τις κληρώσεις διεκδικώντας τα σχετικά δώρα. Σημειώνεται ότι:

(α) η συμμετοχή σε μία ή περισσότερες από τις «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στις υπόλοιπες

(β) η συμμετοχή σε μία ή περισσότερες από τις «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη συμμετοχή στη «Μηνιαία».

Ένας παίχτης δηλαδή ενδέχεται να μπορεί να συμμετάσχει και στις 5 κληρώσεις, πάντα εφόσον έχει εκπληρώσει με επιτυχία τις συνθήκες που ορίζουν οι σχετικές καθημερινές προσφορές.

11. Οι συνολικοί νικητές εκάστης «Εβδομαδιαίας» κλήρωσης είναι 125 (ήτοι: σύνολο 500 νικητές) και τα δώρα που μοιράζονται, βάσει σειράς κλήρωσης, είναι τα κάτωθι:

  • 1η θέση: 3.000 Δωρεάν Γυρίσματα (Free Spins)
  • 2η-11η θέση: 1.000 Δωρεάν Γυρίσματα (Free Spins)
  • 12η-31 θέση: 300 Δωρεάν Γυρίσματα (Free Spins)
  • 32η-125η θέση: 50 Δωρεάν Γυρίσματα (Free Spins)

​​​12. Σχετικά με τα έπαθλα που προκύπτουν από τις «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις:
(α) Αυτά θα πιστωθούν στον παιχτικό λογαριασμό εντός 24 ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης
(β) Προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στο παιχνίδι του Pamestoixima.gr Casino“Visitors”
(γ) Η αξία του κάθε Δωρεάν Γυρίσματος ανέρχεται στα 0.20 ευρώ
(δ) Ισχύουν για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία και ώρα πίστωσής τους στον παιχτικό λογαριασμό. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας παύουν αυτομάτως να ισχύουν και διαγράφονται.
(ε) Τα όποια πιθανά κέρδη προέλθουν από τη χρήση των δωρεάν γυρισμάτων είναι άμεσα διαθέσιμα προς ανάληψη. 

 

13. Οι συνολικοί νικητές της «Μηνιαίας» κλήρωσης είναι 600 και τα δώρα που μοιράζονται, βάσει σειράς κλήρωσης, είναι τα κάτωθι:
o    1η θέση: 10.400 ευρώ Bonus προς πίστωση στον παιχτικό λογαριασμό
o    2η-11η θέση: 2.600 ευρώ Bonus προς πίστωση στον παιχτικό λογαριασμό
o    12η-31 θέση: 520 Bonus προς πίστωση στον παιχτικό λογαριασμό
o    32η-100η θέση: 130 Bonus προς πίστωση στον παιχτικό λογαριασμό)
o    101η-150η θέση: 300 Δωρεάν Γυρίσματα (Free Spins)
o    151η-200η θέση: 150 Δωρεάν Γυρίσματα (Free Spins)
o    201η-500η θέση: 75 Δωρεάν Γυρίσματα (Free Spins)

14. Σχετικά με τα έπαθλα που προκύπτουν από τη «Μηνιαία» κλήρωση:

Bonus:
(α) Το σχετικά ποσά bonus θα επιμεριστούν σε 52 ισόποσα μέρη και θα απελευθερώνονται σταδιακά στον παιχτικό λογαριασμό καθόλη τη διάρκεια του έτους 2021.
(β) Η πίστωση του bonus θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση κάθε Τρίτη στις 12:00 εκτός από τις περιπτώσεις Εθνικών Αργιών ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όταν και θα πιστώνονται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
(γ) Τα ποσά bonus θα πρέπει να τζιραριστούν τουλάχιστον 1 φορά προτού καταστούν διαθέσιμα προς ανάληψη. 
(δ) Οποιοδήποτε κέρδος προκύψει από τη χρήση των χρημάτων bonus θα είναι άμεσα διαθέσιμο προς ανάληψη.
(ε) Η χρήση του bonus απαγορεύεται να γίνει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα (π.χ. μαύρο-κόκκινο). Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί τότε ο τζίρος που θα δημιουργηθεί από τέτοια παιχτική συμπεριφορά δε θα υπολογίζεται και το συγκεκριμένο ποσό bonus δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παίκτη και θα διαγράφεται.

Δωρεάν Γυρίσματα:
(α) Αυτά θα πιστωθούν στον παιχτικό λογαριασμό εντός 24 ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.
(β) Προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στο παιχνίδι του Pamestoixima.gr Casino:”Lights”.
(γ) Η αξία του κάθε Δωρεάν Γυρίσματος ανέρχεται στα 0.10 ευρώ
(δ) Ισχύουν για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία και ώρα πίστωσής τους στον παιχτικό λογαριασμό άλλως διαγράφονται.
(ε) Τα όποια πιθανά κέρδη προέλθουν από τη χρήση των δωρεάν γυρισμάτων είναι άμεσα διαθέσιμα προς ανάληψη. 

15. Το Έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα έπαθλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Παράλληλα, ο Νικητής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς καταβολή του Επάθλου σε τρίτον. 

16. Σε περίπτωση που ένας παιχτικός λογαριασμός κλείσει για οποιανδήποτε λόγο (π.χ. μη ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης του λογαριασμού, μόνιμου αυτοαποκλεισμού κλπ) προτού ολοκληρωθεί η απονομή του όλου ποσού bonus τότε το όποιο υπόλοιπο  παύει αυτομάτως να υπάρχει. Το ίδιο ισχύει για την περίοδο που πιθανώς να ισχύει προσωρινός αυτοαποκλεισμός.

17. Οι νικητές των κληρώσεων θα ανακοινωθούν στη ιστοσελίδα του Pamestoixima.gr

18. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα δώρα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται οι παίκτες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μέσω προσωποποιημένου μηνύματος με βάση το στοιχείο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους τους στον ιστότοπο pamestoixima.gr. 

19. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να αποκλείει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

20. Η προσφορά ισχύει μόνο για έναν παιχτικό λογαριασμό από ίδια διεύθυνση κατοικίας, νοικοκυριό, ip, υπολογιστή ή μέσο κατάθεσης.

21. Το Ελληνικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων υπερτερεί από οποιαδήποτε πιθανή μετάφρασή του σε άλλη γλώσσα.

22. Ισχύουν οι γενικοί Όροι Επιβραβεύσεων του Pamestoixima.gr

23. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Pamestoixima.gr