Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Καζίνο


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Casino

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ CASINO ΚΑΙ LIVE CASINO

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, τα καθαρά κέρδη των παικτών υπόκεινται σε φορολογική κλίμακα ανά παικτική συνεδρία στο Casino/Live Casino. Ως μία παικτική συνεδρία λογίζεται η συνολική διάρκεια του παιχνιδιού σας μεταξύ α) της εισόδου στον λογαριασμό σου (log in) και, β) εξόδου από αυτόν (log out), ανεξαρτήτως του αριθμού συνεδριών που μπορεί να έχεις πραγματοποιήσει μέσα σε 24 ώρες.

Η φορολογική κλίμακα υπολογίζεται ως εξής:

•Αφορολόγητο: Καθαρά κέρδη συνεδρίας έως 100€.

•Φόρος 15%: Καθαρά κέρδη παικτικής συνεδρίας από 100,01€ έως 500€ (Ο φόρος επιβαρύνει τα κέρδη που υπερβαίνουν τα 100€ ανά παικτική συνεδρία).*

•Φόρος 20%: Καθαρά κέρδη παικτικής συνεδρίας από 500,01€ και άνω (Ο φόρος επιβαρύνει τα κέρδη που υπερβαίνουν τα 500€ ανά παικτική συνεδρία στο Casino/Live Casino).

*Το Pamestoixima.gr σου καλύπτει φόρο στο Casino έως 45€ για καθαρά κέρδη μέχρι και τα 399€! Για καθαρά κέρδη μεγαλύτερα ή ίσα των 400€ ο συνολικός φόρος καλύπτεται αποκλειστικά από τον παίκτη.

Παραδείγματα:

Α) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 90€

Δεν παρακρατείται φόρος αφού το καθαρό κέρδος είναι χαμηλότερο των 100€.

Β) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 399€

Τα πρώτα 100€ του καθαρού κέρδους είναι αφορολόγητα.

Στα επόμενα 299€ εφαρμόζεται φόρος 15% ο οποίος όμως απορροφάται από τo Pamestoixima.gr: 299€ x 0,15 = 44,85€.

Οπότε ο παίκτης τελικά λαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το ποσό των κερδών του, δηλαδή 399€.

Γ) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 400€

Τα πρώτα 100€ του καθαρού κέρδους είναι αφορολόγητα.

Στα επόμενα 300€ παρακρατείται πλέον φόρος 15%: 400€ x 0,15 = 45€, καθώς το συνολικό ποσό καθαρού κέρδους υπερβαίνει τα 400€.

Οπότε ο παίκτης τελικά λαμβάνει το ποσό των 400€ - 45€ = 355€.

Δ) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 1000€

Τα πρώτα 100€ του καθαρού κέρδους είναι αφορολόγητα.

Στα επόμενα 400€ παρακρατείται πλέον φόρος 15%: 400€ x 0,15 = 60€, καθώς το συνολικό ποσό καθαρού κέρδους υπερβαίνει τα 400€.

Στα επόμενα 500€ παρακρατείται φόρος 20%: 500€ x 0,2 = 100€.

Οπότε ο παίκτης τελικά λαμβάνει το ποσό των 1000€ - 100€ - 60€ = 840€.

 

*Στην περίπτωση που προκύψει κάποιο κέρδος  αφού έχει ολοκληρωθεί η παικτική συνεδρία, αυτό θα φορολογηθεί κατά την επόμενη σύνδεση που θα πραγματοποιήσεις στον λογαριασμό σου στο Casino του Pamestoixima.gr

Footer