Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Breadcrumb

Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Υπεύθυνο Παιχνίδι


ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Στην ομάδα του Pamestoixima.gr ενθαρρύνουμε το υπεύθυνο παιχνίδι και αναπτύσσουμε δράσεις για την πρόληψη, την προστασία και τη θεραπεία σε περιπτώσεις εθισμού. Αφιέρωσε λίγο από το χρόνο σου για να διαβάσεις τους κανονισμούς διεξαγωγής των παιχνιδιών.

Λέγοντας «Υπεύθυνο Παιχνίδι» αναφερόμαστε σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην προστασία και αποτροπή του ευρύ κοινού και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (π.χ. ανήλικοι) από την εξάρτηση και τον εθισμό στα Τυχερά Παίγνια.

Ειδικότερα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αναπτύσσουμε δράσεις για το Υπεύθυνο Παιχνίδι που σκοπό έχουν να ενημερώσουν τους Παίκτες:

· Για το πώς να μεγιστοποιήσουν την ψυχαγωγία που τους προσφέρουν τα Τυχερά Παίγνια και για το πώς να αποφεύγουν τους κινδύνους που κρύβουν.

· Για τους κανονισμούς διεξαγωγής των παιχνιδιών.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Καθορισμός ορίου χρηματικών καταβολών (σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση)

Ο Παίκτης μπορεί να καθορίζει όρια στα χρηματικά ποσά που καταθέτει στον Λογαριασμό Παίκτη σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το αίτημα αυτό εφαρμόζεται άμεσα εκτός και αν αφορά σε αύξηση του χρηματικού ορίου καταβολών, οπότε προκειμένου να εφαρμοστεί θα πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον 24 ώρες από την υποβολή του.

Υποβολή αιτήματος αυτό-αποκλεισμού

Ο Παίκτης μπορεί, επίσης, να υποβάλει αίτημα προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξασφαλίζει ότι ο Παίκτης δεν μπορεί να «παίξει» μετά την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό.

Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) μήνα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Παίκτης μπορεί να επιλέξει να κάνει ένα διάλειμμα από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια και για πιο σύντομο χρονικό διάστημα, όπως αυτό των 24 ωρών (περίοδος προσωρινής αποχής).

Η αποδοχή του αιτήματος περί προσωρινού αποκλεισμού ή προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεπάγεται την απενεργοποίηση του Λογαριασμού Παίκτη καθόλη τη διάρκεια του προσωρινού αποκλεισμού ή της προσωρινής αποχής.

Ο μόνιμος αποκλεισμός ενός Παίκτη σημαίνει ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. κλείνει τον Λογαριασμό Παίκτη και τερματίζει την πελατειακή σχέση μαζί του. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου ως πελάτης πριν περάσει ένα (1) έτος από το κλείσιμο του Λογαριασμού Παίκτη.

Για να επανασυνδεθεί στην ιστοσελίδα κάποιος Παίκτης που έχει ζητήσει μόνιμο αυτό-αποκλεισμό πρέπει να επικοινωνήσει μέσω e-mail ή τηλεφώνου στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ζητήσει να βγει από την λίστα αυτό-αποκλεισμού. 

Μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο των Παικτών που επιθυμούν προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από τη συμμετοχή τους σε Τυχερά Παίγνια. Ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο.

Κατά την καταχώριση ενός νέου Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω Παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ο Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, η καταχώριση του Παίκτη απορρίπτεται.

Όταν ο Παίκτης συνδέεται στο σύστημα τυχερών παιχνιδιών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο Παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ένας Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, δεν θα του παρέχεται άδεια να παίξει.

Σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαπιστώσει ότι ένας Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος, θα κλείνει τον Λογαριασμό Παίκτη και θα τερματίζει την πελατειακή σχέση.

Ένας Παίκτης που έχει εγγραφεί στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά τουλάχιστον έναν χρόνο μετά την καταχώρισή του στο μητρώο, να ζητήσει από τον κάτοχο της άδειας τη διαγραφή του από το μητρώο.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει μέτρα ώστε να αποφεύγεται η αποστολή υλικού μάρκετινγκ σε Παίκτες που έχουν αυτό-αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα από τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια.

 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Πώς λειτουργούν τα προγράμματα αυτοαποκλεισμού:

• Δεν μπορείς να βγεις από το πρόγραμμα πριν από τη λήξη της περιόδου αυτοαποκλεισμού.

• Δεν επιτρέπεται να παίξεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτοαποκλεισμού.

• Θα είσαι αποκλεισμένος για τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

• Θα διαγραφείς από τη βάση δεδομένων μάρκετινγκ του PAMESTOIXIMA και δεν θα λαμβάνεις σχετική επικοινωνία κατά την περίοδο του αυτοαποκλεισμού σου.

• Δεν θα έχεις το δικαίωμα να ανοίξεις νέο λογαριασμό σε περίπτωση που αλλάξεις γνώμη.

Ο αυτοαποκλεισμός κάνει για μένα;

Σε γενικές γραμμές, οι παίκτες που επιλέγουν τον αυτοαποκλεισμό αισθάνονται ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους να συνεχίσουν να παίζουν. Για να διαπιστώσεις εάν είναι σωστή επιλογή για σένα, λάβε υπόψη σου τα ακόλουθα:

• Μήπως το παιχνίδι σου προκαλεί οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα στην υγεία ή στις σχέσεις σου;

• Μήπως το να σταματήσεις ή το να κάνεις ένα διάλειμμα από το παιχνίδι θα σε βοηθήσει να νιώσεις ότι έχεις μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής σου;

• Είσαι πρόθυμος να δεσμευτείς να αλλάξεις τις συνήθειές σου σχετικά με την ενασχόλησή σου με τα τυχερά παιχνίδια;

Θα πρέπει να εξετάσεις προσεκτικά την απόφασή σου να επιλέξεις τον αυτοαποκλεισμό. Σε κάποιους φαίνεται χρήσιμο να συνδυάζουν τον αυτοαποκλεισμό με άλλα εργαλεία υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο αυτοαποκλεισμός είναι οικειοθελής - η απόφαση είναι δική σου!

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Υπεύθυνος Παίκτης είναι αυτός που:

· Παίζοντας Τυχερά Παίγνια ορίζει από την αρχή ένα χρηματικό ποσό και δεν το ξεπερνάει για κανένα λόγο.

· Δεν δανείζεται χρήματα για να παίξει.

· Δεν παίζει τα χρήματα που προορίζονται για άλλες καθημερινές του ανάγκες.

· Δεν προσπαθεί να «ρεφάρει» ρισκάροντας επιπλέον χρήματα.

· Είναι συνειδητοποιημένος και πιστεύει ότι δεν μπορεί να επηρεάσει το τυχερό παιχνίδι.

Τι κάνει ένας έξυπνος Παίκτης;

· Αποφεύγει να ξοδεύει σε Τυχερά Παίγνια τα χρήματα που προορίζονται για άλλες ανάγκες.

· Σταματάει να παίζει ή παίζει λιγότερο, προκειμένου να διασφαλίσει τα χρήματα που προορίζονται για άλλες ανάγκες.

· Αποφεύγει να ξοδεύει πολύ συχνά μικρά ποσά ή ρέστα για να συμμετάσχει σε Τυχερά Παίγνια.

· Δεν παίζει για να κερδίσει πίσω τα χαμένα χρήματα.

· Αποφεύγει να θεωρεί τα Τυχερά Παίγνια ως λύση των προβλημάτων του και των ανησυχιών του.

· Δεν δανείζεται ποτέ χρήματα για να παίξει.

· Θεωρεί ότι τα χρήματα που δαπάνησε για να παίξει είναι το αντίτιμο που πληρώνει κανείς για να διασκεδάσει.

· Δεν ψεύδεται στα αγαπημένα του πρόσωπα για τα χρήματα που ξόδεψε ή το χρόνο που αφιέρωσε παίζοντας.

· Ζητάει βοήθεια από ειδικούς όταν αντιλαμβάνεται ότι τείνει να ξοδεύει παραπάνω ή να παίζει συχνότερα.

· Δεν αφήνει την εργασία του ή τις σπουδές του για να παίξει.

· Δεν παίζει όταν αισθάνεται λυπημένος, μόνος, βαριεστημένος, φορτισμένος ή αγχωμένος.

· Βάζει πάντα όρια στο παιχνίδι και δεν τα ξεπερνάει ΠΟΤΕ!

· Παίζει πάντα μόνο το χρηματικό ποσό που είχε καθορίσει εξαρχής.

· Σταματάει να παίζει όταν ξεπερνάει το προκαθορισμένο χρηματικό όριο.

· Έχει συναίσθηση του χρονικού διαστήματος που παίζει και των ποσών που ξοδεύει.

· Κάνει χρήση της δυνατότητας για αυτοπεριορισμό στις περιπτώσεις που είναι εφικτό.

· Ενημερώνεται σχετικά με τις πιθανότητες κέρδους.

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ή ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Για τον Παίκτη που έχει ξεπεράσει τα όρια με την ενασχόλησή του με τα Τυχερά Παίγνια, είναι σημαντικό να αντιληφθεί ότι:

· Δεν είναι μόνος με το πρόβλημα του και μπορεί να βρει κατανόηση και στήριξη είτε σε οικεία του πρόσωπα είτε σε ειδικούς επιστήμονες.

· Είναι σημαντικό να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους άλλους.

· Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την εμφάνιση στερητικού συνδρόμου.

· Θα βοηθήσει τον εαυτό του βρίσκοντας δραστηριότητες που θα τον αποσπούν από τα Τυχερά Παίγνια.

Η βοήθεια και συμπαράσταση συγγενών και φίλων των Παικτών, που αντιμετωπίζουν εθισμό από τα Τυχερά Παίγνια, μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας σε ότι αφορά την απεξάρτησή τους από αυτά.

Βοηθάμε τον εθισμένο φίλο μας όταν:

· Τον δεχόμαστε όπως είναι καθώς με το να τον καταδικάζουμε μπορεί να επιδεινώσουμε την κατάστασή του.

· Τον παρακινούμε να συνειδητοποιήσει την εξάρτησή του.

· Του εξηγούμε ότι είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του.

· Του δίνουμε κίνητρο για να αλλάξει.

· Τον προτρέπουμε να δεχτεί βοήθεια από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας ή από ομάδες αλληλοβοήθειας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αν κάποιος πιστεύει ότι έχει πρόβλημα σχετικό με τα Τυχερά Παίγνια (ή πιστεύει ότι έχει πρόβλημα κάποιος συγγενής του ή φίλος του), μπορεί να απευθυνθεί στην τηλεφωνική γραμμή 1114, ψυχολογικής υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ για τους εθισμένους Παίκτες, η οποία λειτουργεί με την οικονομική υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται βοήθεια και καθοδήγηση στον ίδιο, στους συγγενείς ή στους φίλους του.

· Η Γραμμή Βοηθείας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως τις 21:00 με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό, όπως κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους.

· Στόχος του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εθισμού με τα Τυχερά Παίγνια, μέσω προσωπικών συναντήσεων, να απεξαρτηθούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προβάλει το ανώτερο πρόγραμμα στο ευρύ κοινό, ώστε να παρακινηθούν οι εθισμένοι Παίκτες, το οικογενειακό τους περιβάλλον και οι φίλοι τους, να ζητήσουν βοήθεια, τηρώντας το απόρρητο και την ανωνυμία.

Σύνδεσμοι:

1. Net Nanny (www.netnanny.com): Λογισμικό γενικού μπλοκαρίσματος το οποίο προστατεύει τα παιδιά από ανάρμοστο περιεχόμενο διαδικτύου. Επίσης διαθέσιμο σε iOS και Android συσκεύες.

2. CYBERsitter (www.cybersitter.com): Λογισμικό φιλτραρίσματος το οποίο επιτρέπει στους γονείς να επιλέξουν τις σελίδες που θέλουν να μπλοκάρουν.

3. GamBlock (www.gamblock.com): Συγκεκριμένο λογισμικό μπλοκαρίσματος για στοιχηματικές ιστοσελίδες. Επίσης διαθέσιμο σε Android συσκεύες.

4. Betfilter (www.betfilter.com): Συγκεκριμένο λογισμικό μπλοκαρίσματος για στοιχηματικές ιστοσελίδες. Επίσης διαθέσιμο σε Android συσκεύες.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο εδώ και ανακάλυψε αν έχεις πρόβλημα από την ενασχόλησή σου με τα Τυχερά Παίγνια.

Το ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο στον «Καναδικό Δείκτη για τα Προβλήματα από τα Τυχερά Παιχνίδια».

 

Footer