Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Υπεύθυνο Παιχνίδι


ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 

Στην ομάδα του Pamestoixima.gr ενθαρρύνουμε το «Υπεύθυνο Παιχνίδι»  

Λέγοντας «Υπεύθυνο Παιχνίδι» αναφερόμαστε σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην προστασία και αποτροπή του κοινού και ιδιαίτερα των ευαίσθητα κοινωνικών ομάδων (π.χ. ανήλικοι) από την συμμετοχή, την εξάρτηση και τον εθισμό στα Τυχερά Παίγνια με σκοπό να μην τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών

Ειδικότερα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αναπτύσσουμε δράσεις για το «Υπεύθυνο Παιχνίδι» που σκοπό έχουν να ενημερώσουν τους Παίκτες:

- Για το πώς να μεγιστοποιήσουν την ψυχαγωγία που τους προσφέρουν τα Τυχερά Παίγνια, καθώς και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από την συμμετοχή τους

- Για τους κανονισμούς διεξαγωγής των παιχνιδιών.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Γιατί το παιχνίδι το ελέγχεις εσύ. Μάθε πως:

Στα Online Παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε., δεν μπορείς να παίξεις αν είσαι κάτω των 21 ετών, ενώ στόχος μας είναι να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους παίκτες μας.

Στον ΟΠΑΠ θέλουμε το παιχνίδι να παραμένει διασκεδαστικό

Για να απολαύσει ο παίκτης την χαρά του παιχνιδιού, παράλληλα με τα συχνά διαλείμματα,  θα πρέπει να καθορίσει τα όρια στα χρηματικά ποσά κατάθεσης και απώλειας καθώς και τους χρόνους ενασχόλησης του.

Από την 1η Αυγούστου βάσει του «Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» - Υπουργική Απόφαση Αρ. 79835 ΕΞ 2020, ο καθορισμός των χρονικών και χρηματικών ορίων στο παιχνίδι σου γίνεται υποχρεωτικός.

 

Σε ποιους απευθύνεται ο Κανονισμός;

Σε ΟΛΟΥΣ τους χρήστες, νέους αλλά και σε όσους ήδη έχουν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό.

Κατά την έναρξη της πρώτης, μετά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, Παικτικής Συνεδρίας, ο Παίκτης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων, τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π., τις κείμενες διατάξεις και τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ορίζει για ορισμένο χρόνο, υποχρεωτικά, τα παρακάτω όρια, με γνώμονα μία συνετή παικτική συμπεριφορά ανάλογη των δυνατοτήτων του και έχοντας συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγεται η ενασχόλησή του με τα Παίγνια:

 

Ποια είναι τα υποχρεωτικά όρια που θα πρέπει να θέσω;

 • Χρονικό όριο ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής
 • Χρηματικό Όριο κατάθεσης στο Pamestoixima.gr πορτοφόλι
 • Χρηματικό Όριο απωλειών για το Αθλητικό Στοίχημα
 • Χρηματικό Όριο απωλειών για το Casino

 

Ορισμοί Ορίων:

Τα όρια ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας ή μήνα

Η "Ημέρα" ορίζεται από τις 00:00:00 έως τις 23:59:59 της ίδιας ημέρας

Η "Εβδομάδα" ορίζεται από την Κυριακή 00:00:00 έως το Σάββατο 23:59:59

και ο "Μήνας" από την 1η, ώρα 00:00:00 έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα στις 23:59:59.

 

Α) Παράδειγμα: Ο χρήστης (κατά την σύνδεση του (login)) ορίζει ένα ημερήσιο όριο (χρηματικό ή/και χρονικό) τη Δευτέρα στις 11:00 π.μ.

Αυτό το όριο θα ανανεωθεί την Τρίτη 00:00:01

Για τους υπάρχοντες χρήστες, δεν υπάρχει αναδρομική ισχύς ως αποτέλεσμα της πρώτης φοράς που θα τεθούν τα παραπάνω όρια.

Β) Παράδειγμα: Ο χρήστης ξεκινά να παίζει στις 08:00 π.μ.. Στις 11.00 π.μ. ορίζει για πρώτη φορά ένα ημερήσιο όριο Υπεύθυνου Παιχνιδιού (χρηματικό ή/και χρονικό). Ο χρόνος που κατανάλωσε παίζοντας ή τα χρήματα που δαπάνησε πριν να θέσει για πρώτη φορά το αντίστοιχο όριο δεν προσμετρώνται στο υπολειπόμενο όριο του για την ημέρα αυτή. Αυτό δεν ισχύει για κάθε επόμενη αλλαγή/τροποποίηση ορίου.

 

Πότε αλλάζουν τα όρια μου;

Εάν επιθυμείς να μειώσεις τα όριά σου, η μείωση αυτή θα ισχύσει αμέσως.

Εάν επιθυμείς να αυξήσεις τα όρια σου,  για την αύξηση αυτή απαιτείται να παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκε ο περιορισμός.

 

Α) Παράδειγμα: Ο χρήστης ορίζει την Τρίτη ένα εβδομαδιαίο όριο κατάθεσης 50€. Ο χρήστης αλλάζει το όριο αυτό σε 30€/εβδομάδα. Η αλλαγή αυτή τίθεται σε ισχύ αμέσως.

Β) Παράδειγμα: Εάν ο χρήστης αλλάξει το εβδομαδιαίο του όριο κατάθεσης σε 55€, τότε η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από Κυριακή 00:00:01

(Υπολογισμός εβδομάδας: Κυριακή με Σάββατο βάσει ορισμών).

 

Αν δεv καθοριστούν τα υποχρεωτικά σου όρια δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις σε καμία δραστηριότητα μέσα στον λογαριασμό σου.

Ειδικά για την περίπτωση του ορίου του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), προσμετρώνται και οι Συμμετοχές η διακύβευση των οποίων έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου που έχει τεθεί.

 

Τι συμβαίνει όταν φτάσω το 80% ενός ορίου που έχω θέσει;

Οι χρήστες  ειδοποιούνται σχετικώς όταν φτάσουν το 80% οποιουδήποτε από τα όρια Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

 

Τι συμβαίνει όταν φτάσω το 100% ενός ορίου που έχω θέσει;

Όταν φτάσει o χρήστης το 100% του χρονικού του ορίου, αποσυνδέεται από τον λογαριασμό του και δεν μπορεί να συνδεθεί έως ότου γίνει επαναφορά του ορίου αυτού.

Κατά την προσπάθεια σύνδεσης (login) μέχρι την επαναφορά, ο χρήστης ειδοποιείται αναλόγως.

Όταν φτάσει o χρήστης το 100% του ορίου απωλειών ή κατάθεσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο αντίστοιχο παιχνίδι, το όριο του οποίου έχει επιτευχθεί ή να καταθέσει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι Pamestoixima.gr.

 

Α) Παράδειγμα: Εάν ο χρήστης έχει φτάσει το 100% του ορίου απωλειών που έχει θέσει στο Casino του Pamestoixima.gr, δεν θα μπορεί να παίξει παιχνίδια Casino μέχρι να λήξει το χρονικό όριο που έχει θέσει (Ημερήσιο – Εβδομαδιαίο –Μηνιαίο).

Β) Παράδειγμα: Εάν ο χρήστης φτάσει το 100% του ορίου κατάθεσης στο Pamestoixima πορτοφόλι του, δεν θα μπορεί να καταθέσει περαιτέρω στο Pamestoixima πορτοφόλι του μέχρι να λήξει το χρονικό όριο που έχει θέσει (Ημερήσιο – Εβδομαδιαίο –Μηνιαίο).

 

Μέγιστη διάρκεια παικτικής συνεδρίας:

H συνέδρια δεν μπορεί να ξεπερνά τις συνεχόμενες 24 ώρες, ενώ μετά από 30 λεπτά αδράνειας, ο χρήστης αποσυνδέεται από τον λογαριασμό του αυτόματα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά.

 

ΑΥΤΟ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΗ

Ο Παίκτης δύναται, με δική του πρωτοβουλία, εφόσον το επιθυμεί, να προβαίνει, κατόπιν αίτησης του, μέσω του Ιστοτόπου, στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα Παίγνια, εφόσον ο Παίκτης έχει συνδεθεί (log in) με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό.

Ο Παίκτης δεν δύναται να συμμετέχει στα Παίγνια μετά τη θέση αυτού σε αποκλεισμό.

Ο αποκλεισμός δύναται να λάβει την μορφή (α) του αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, (β) του προσωρινού αποκλεισμού ή (γ) της προσωρινής αποχής.

(α) Αόριστης διάρκειας αποκλεισμός

Ο αόριστης διαρκείας αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά τον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη θέτοντάς τον σε κατάσταση «Κλειστός» και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός του Παίκτη μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου μόνο κατόπιν αίτησης του Παίκτη, αφού έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον αποκλεισμό και αφού έχει συναφθεί εκ νέου η Σύμβαση Προσχώρησης και έχουν ολοκληρωθούν εκ νέου οι απαραίτητες διαδικασίες για το άνοιγμα Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

(β) Προσωρινός αποκλεισμός 

Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, και ισχύει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά τον προσωρινό αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα θέτει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και θα τον διατηρεί στην κατάσταση αυτή για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός του Παίκτη θα ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα μετά το πέρας του διαστήματος προσωρινού αποκλεισμού που έχει επιλέξει ο Παίκτης.

(γ) Προσωρινής αποχή.

Η προσωρινή αποχή διαρκεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά την προσωρινή του αποχή η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και θα διατηρεί τον Ηλεκτρονικού Λογαριασμό στην κατάσταση αυτή για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός του Παίκτη θα ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα μετά το πέρας των είκοσι τεσσάρων ωρών, για τις οποίες διαρκεί η προσωρινή αποχή.

 

Επιπλέον η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, για όσο χρόνο κρίνει απαραίτητο, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.

Υποβολή αιτήματος αυτό-αποκλεισμού

Ο Παίκτης μπορεί να υποβάλει αίτημα αόριστης διάρκειας ή προσωρινού αποκλεισμού ή προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια μέσα από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξασφαλίζει ότι ο Παίκτης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κανένα παίγνιο μετά την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό.

 

Μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων

Ο Παίκτης που έχει τεθεί σε κατάσταση αόριστης διάρκειας ή προσωρινού αποκλεισμού εγγράφεται υποχρεωτικά και αυτόματα στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Πριν από τη δημιουργία κάθε Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ανατρέχει υποχρεωτικά στο Μητρώο Αποκλεισμένων, προκειμένου να διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που επιθυμεί τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο η δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού θα απορρίπτεται.

Η εγγραφή ενός Παίκτη στο Μητρώο Αποκλεισμένων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας για την παροχή διαδικτυακών παιγνίων. Κάθε Κάτοχος Άδειας για την παροχή διαδικτυακών παιγνίων διασφαλίζει ότι Παίκτης που εγγράφηκε στο Μητρώο Αποκλεισμένων δεν μπορεί να πραγματοποιήσει συμμετοχή στα διαδικτυακά παίγνια που ο ίδιος παρέχει για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε αυτό.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα δέχεται κατάθεση σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πριν προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός αυτός με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί επιπλέον δικό της αρχείο των Παικτών που επιθυμούν προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από τη συμμετοχή τους σε Τυχερά Παίγνια. Ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Υπεύθυνος Παίκτης είναι αυτός που:

· Παίζοντας Τυχερά Παίγνια ορίζει από την αρχή ένα χρηματικό ποσό και δεν το ξεπερνάει για κανένα λόγο.

· Δεν δανείζεται χρήματα για να παίξει.

· Δεν παίζει τα χρήματα που προορίζονται για άλλες καθημερινές του ανάγκες.

· Δεν προσπαθεί να «ρεφάρει» ρισκάροντας επιπλέον χρήματα.

· Είναι συνειδητοποιημένος και πιστεύει ότι δεν μπορεί να επηρεάσει το τυχερό παιχνίδι.

Τι κάνει ένας έξυπνος Παίκτης;

· Αποφεύγει να ξοδεύει σε Τυχερά Παίγνια τα χρήματα που προορίζονται για άλλες ανάγκες.

· Σταματάει να παίζει ή παίζει λιγότερο, προκειμένου να διασφαλίσει τα χρήματα που προορίζονται για άλλες ανάγκες.

· Αποφεύγει να ξοδεύει πολύ συχνά μικρά ποσά ή ρέστα για να συμμετάσχει σε Τυχερά Παίγνια.

· Δεν παίζει για να κερδίσει πίσω τα χαμένα χρήματα.

· Αποφεύγει να θεωρεί τα Τυχερά Παίγνια ως λύση των προβλημάτων του και των ανησυχιών του.

· Δεν δανείζεται ποτέ χρήματα για να παίξει.

· Θεωρεί ότι τα χρήματα που δαπάνησε για να παίξει είναι το αντίτιμο που πληρώνει κανείς για να διασκεδάσει.

· Δεν ψεύδεται στα αγαπημένα του πρόσωπα για τα χρήματα που ξόδεψε ή το χρόνο που αφιέρωσε παίζοντας.

· Ζητάει βοήθεια από ειδικούς όταν αντιλαμβάνεται ότι τείνει να ξοδεύει παραπάνω ή να παίζει συχνότερα.

· Δεν αφήνει την εργασία του ή τις σπουδές του για να παίξει.

· Δεν παίζει όταν αισθάνεται λυπημένος, μόνος, βαριεστημένος, φορτισμένος ή αγχωμένος.

· Βάζει πάντα όρια στο παιχνίδι και δεν τα ξεπερνάει ΠΟΤΕ!

· Παίζει πάντα μόνο το χρηματικό ποσό που είχε καθορίσει εξαρχής.

· Σταματάει να παίζει όταν ξεπερνάει το προκαθορισμένο χρηματικό όριο.

· Έχει συναίσθηση του χρονικού διαστήματος που παίζει και των ποσών που ξοδεύει.

· Κάνει χρήση της δυνατότητας για αυτοπεριορισμό στις περιπτώσεις που είναι εφικτό.

· Ενημερώνεται σχετικά με τις πιθανότητες κέρδους.

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ή ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Για τον Παίκτη που έχει ξεπεράσει τα όρια με την ενασχόλησή του με τα Τυχερά Παίγνια, είναι σημαντικό να αντιληφθεί ότι:

· Δεν είναι μόνος με το πρόβλημα του και μπορεί να βρει κατανόηση και στήριξη είτε σε οικεία του πρόσωπα είτε σε ειδικούς επιστήμονες.

· Είναι σημαντικό να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους άλλους.

· Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την εμφάνιση στερητικού συνδρόμου.

· Θα βοηθήσει τον εαυτό του βρίσκοντας δραστηριότητες που θα τον αποσπούν από τα Τυχερά Παίγνια.

Η βοήθεια και συμπαράσταση συγγενών και φίλων των Παικτών, που αντιμετωπίζουν εθισμό από τα Τυχερά Παίγνια, μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας σε ότι αφορά την απεξάρτησή τους από αυτά.

Βοηθάμε τον εθισμένο συγγενή ή φίλο μας όταν:

· Τον δεχόμαστε όπως είναι καθώς με το να τον καταδικάζουμε μπορεί να επιδεινώσουμε την κατάστασή του.

· Τον παρακινούμε να συνειδητοποιήσει την εξάρτησή του.

· Του εξηγούμε ότι είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του.

· Του δίνουμε κίνητρο για να αλλάξει.

· Τον προτρέπουμε να δεχτεί βοήθεια από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας ή από ομάδες αλληλοβοήθειας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αν κάποιος πιστεύει ότι έχει πρόβλημα σχετικό με τα Τυχερά Παίγνια (ή πιστεύει ότι έχει πρόβλημα κάποιος συγγενής του ή φίλος του), μπορεί να απευθυνθεί στην τηλεφωνική γραμμή 1114, ψυχολογικής υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ

(http://www.kethea-alfa.gr )  για τους εθισμένους Παίκτες, η οποία λειτουργεί με την οικονομική υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται βοήθεια και καθοδήγηση στον ίδιο, στους συγγενείς ή στους φίλους του.

· Η Γραμμή Βοηθείας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως τις 21:00 με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό, όπως κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους.

· Στόχος του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εθισμού με τα Τυχερά Παίγνια, μέσω προσωπικών συναντήσεων, να απεξαρτηθούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προβάλει το ανώτερο πρόγραμμα στο ευρύ κοινό, ώστε να παρακινηθούν οι εθισμένοι Παίκτες, το οικογενειακό τους περιβάλλον και οι φίλοι τους, να ζητήσουν βοήθεια, τηρώντας το απόρρητο και την ανωνυμία.

Σύνδεσμοι:

1. Net Nanny (www.netnanny.com): Λογισμικό γενικού μπλοκαρίσματος το οποίο προστατεύει τα παιδιά από ανάρμοστο περιεχόμενο διαδικτύου. Επίσης διαθέσιμο σε iOS και Android συσκεύες.

2. CYBERsitter (www.cybersitter.com): Λογισμικό φιλτραρίσματος το οποίο επιτρέπει στους γονείς να επιλέξουν τις σελίδες που θέλουν να μπλοκάρουν.

3. GamBlock (www.gamblock.com): Συγκεκριμένο λογισμικό μπλοκαρίσματος για στοιχηματικές ιστοσελίδες. Επίσης διαθέσιμο σε Android συσκεύες.

4. Betfilter (www.betfilter.com): Συγκεκριμένο λογισμικό μπλοκαρίσματος για στοιχηματικές ιστοσελίδες. Επίσης διαθέσιμο σε Android συσκεύες.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διαθέτει στον Παίκτη και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτο-αξιολόγησης, σχετικά με την στάση τους απέναντι στα Παίγνια και θα τον προτρέπει να αξιολογήσει τη στάση αυτή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι:

Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στον Ιστότοπο

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο εδώ και ανακάλυψε αν έχεις πρόβλημα από την ενασχόλησή σου με τα Τυχερά Παίγνια.

Το ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο στον «Καναδικό Δείκτη για τα Προβλήματα από τα Τυχερά Παιχνίδια»

 

Footer