Calendar Header Content Only

Καθημερινές Χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις!

Xmas 2021 Terms & Conditions

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διαγωνισμός Online Casino Pamestoixima.gr».

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε» που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών, αρ. 112, Αθήνα, ΤΚ 10442, με ΑΦΜ 090027346 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 3823201000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής “ΟΠΑΠ”) διοργανώνει το Διαγωνισμό με τον διακριτικό τίτλο “Xmas Unboxing” (εφεξής: o «Διαγωνισμός») στον ιστότοπο του Pamestoixima.gr. Τα δώρα που απορρέουν από το Διαγωνισμό, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών ΟΠΑΠ. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική δραστηριότητα των εγγεγραμμένων παιχτών στο Casino του Pamestoixima.gr και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

2. Ως Παιχνίδια Συμμετοχής για τις ανάγκες του παρόντα Διαγωνισμού ορίζονται τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια που προσφέρονται μέσω της ενότητας Casino της ιστοσελίδας pamestoixima.gr και πιο συγκεκριμένα αυτά που αναφέρονται στην υπο-ενότητα του διαγωνισμού η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.pamestoixima.gr/xmas-unboxing. (Βλ. Κεφάλαιο «Ειδικοί Όροι Ενέργειας»)

Για να συμμετάσχει κάποιος ενδιαφερόμενος στον διαγωνισμό θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

(α) να έχει ηλικία  άνω των 21 ετών και
(β) να είναι εγγεγραμμένος παίκτης και να διατηρεί ενεργό ηλεκτρονικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr και (γ) να έχει συναινέσει ρητά στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας, καθώς και στην επεξεργασία της παικτικής του συμπεριφοράς για την αποστολή αποκλειστικών προσφορών για τα τυχερά παίγνια Casino που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου pamestoixima.gr.

Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή των παικτών στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη ενεργού παικτικού λογαριασμού στον ιστότοπο Pamestoixima.gr και η από πλευράς τους πλήρης αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τον Διαγωνισμό.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
(β)  Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί ρητά, πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
(γ) Οι εργαζόμενοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. και οι συγγενείς τους Α’ Βαθμού
(δ) ιδιοκτήτες πρακτορείων του ομίλου ΟΠΑΠ και οι συγγενείς τους Α’ Βαθμού

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να αποκλείει από την παρούσα ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ.

3. Οι παίκτες θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς και της προσφοράς των δώρων, όπως (ενδεικτικά) για τους όρους συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια, τη διάρκεια ισχύος της κλπ. μέσω προσωποποιημένου μηνύματος με γραπτό μηνύμα (SMS) ή με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στα στοιχεία τα οποία δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο pamestoixima.gr.

4. Η παρούσα ενέργεια διαρκεί από την 29η Νοεμβρίου 2021 έως την 2η Ιανουαρίου 2022. Οι παίχτες δύνανται να συγκεντρώνουν συμμετοχές στην παρούσα ενέργεια μόνο κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ισχύος αυτής.

5. Τα έπαθλα θα διατίθενται κατόπιν της διενέργειας 5 ηλεκτρονικών κληρώσεων

Πιο συγκεκριμένα οι 5 «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις θα διενεργηθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

(α) Η 1η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6/12 και ώρα 12:00μμ
(β) Η 2η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13/12 και ώρα 12:00μμ
(γ) Η 3η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/12 και ώρα 12:00μμ
(δ) Η 4η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27/12 και ώρα 12:00μμ
(ε) Η 5η εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3/1/2022 και ώρα 12:00μμ

Άπασες οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. παρουσία δικηγόρου.

6. Οι νικητές των επάθλων θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχουν δηλώσει προκειμένου να ενημερωθούν σε περίπτωση νίκης. Εάν κατά την εγγραφή τους στο Pamestoixima.gr έχουν συναινέσει στη λήψη προσφορών ή εμπορικής επικοινωνίας με άλλα μέσα, ενδέχεται να λάβουν ενημέρωση σε περίπτωση νίκης και με άλλα μέσα που έχουν επιλέξει (π.χ. τηλεφωνική κλήση / sms).

7. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται σε άλλο παίκτη δεν μετατρέπονται σε μετρητά και δεν επιστρέφονται.

8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα δώρα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνονται οι παίκτες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μέσω μηνύματος προσωποποιημένης επικοινωνίας, όπως η διαδικασία αυτή περιγράφεται ανωτέρω υπό τον όρο 6.

9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη στην παρούσα ενέργεια να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

10. Ο εγγεγραμμένος χρήστης στο pamestoixima.gr μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε από την παρούσα ενέργεια, δηλώνοντάς το με κλήση στην εξυπηρέτηση πελατών ΟΠΑΠ στο 18280 (Δευτ – Παρ 09:00 – 01:00) εντός 48ωρών από την καταχώρηση του αιτήματος και σε περίπτωση αργιών την επόμενη εργάσιμη.

11. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια ή/και να καταργήσει την παρούσα ενέργεια ή/και μέρος ή και το σύνολο των δώρων σε αυτή και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στο διαδικτυακό ιστότοπο pamestoixima.gr. Ως εκ τούτου ο Συμμετέχων υποχρεούται όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ανωτέρω ιστότοπο και σχετίζονται με την παρούσα ενέργεια.

12. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΟΠΑΠ Α.Ε, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια ή για λόγους ανωτέρας βίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

13. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη όταν αφορά μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, με την επιλογή από τον συμμετέχοντα του αντίστοιχου πεδίου στο τέλος αυτών. Όποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναλυτικά περιγράφονται οι ειδικοί όροι της παρούσας ενέργειας:

1. Η ενέργεια ”Xmas Unboxing” ξεκινάει την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και διαρκεί έως την Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2022.

2. Η ενέργεια “Xmas Unboxing” αποτελείται από 35 διαφορετικές καθημερινές προσφορές και πέντε (5) «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις και αφορά μόνο επιτυχώς εγγεγραμμένους παίχτες στη σελίδα του Pamestoixima.gr.

3. Όλες οι καθημερινές προσφορές διέπονται αντιστοίχως από σχετικούς διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι διατίθενται στην σχετική υπό-ενότητα του Pamestoixima.gr η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.pamestoixima.gr/xmas_unboxing και είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες .

4. Οι καθημερινές προσφορές είναι διαθέσιμες από τις 00:00 έως τις 23:59 εκάστης ημέρας

5. Τα όποια κέρδη προκύψουν από τη συμμετοχή των παιχτών στις καθημερινές προσφορές, δεν συνδέονται κατ’ οποιανδήποτε τρόπο με τα δώρα των «Εβδομαδιαίων» κληρώσεων και ούτε αναιρούν, δυσχεραίνουν ή ενισχύουν τη συμμετοχή σε αυτές.

6. Κάθε συμμετοχή σε μία καθημερινή προσφορά (βάσει των εκάστοτε ειδικών «Όρων και Προϋποθέσεων» αυτής) αποδίδει από έναν λαχνό στον εκάστοτε παικτικό λογαριασμό για την σχετική «Εβδομαδιαία» κλήρωση, ανεξαρτήτως ποσού που παίχτηκε.

(παράδειγμα: Η προσφορά της 1ης Δεκεμβρίου ορίζει πώς ο κάθε εγγεγραμμένος παίκτης δύνανται να κερδίσει έως 20 δωρεάν γυρίσματα εφόσον πραγματοποιήσει επιτυχή σύνδεση κατά τις ώρες ισχύος της προσφοράς. Εάν λοιπόν αυτή η συνθήκη εκπληρωθεί, τότε απονέμεται αυτομάτως στον παίκτη 1 συμμετοχή για τη σχετική «Εβδομαδιαία κλήρωση, καθώς και ακόμα 1 συμμετοχή για τη «Μηνιαία» κλήρωση κοκ)

7. Οι «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις είναι συνολικά 5 και θα λάβουν χώρα τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:
• Δευτέρα 6/12/2021 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν στις καθημερινές προσφορές που αφορούν τις ημερομηνίες 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.
• Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν τις καθημερινές προσφορές που αφορούν στις ημερομηνίες 6 έως 12 Δεκεμβρίου 2021.
• Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν τις καθημερινές προσφορές που αφορούν στις ημερομηνίες 13 έως 19 Δεκεμβρίου 2021.
• Δευτέρα 27/1/2021 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν τις καθημερινές προσφορές που αφορούν στις ημερομηνίες 20 Δεκεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου 2021.
• Δευτέρα 2/1/2022 και ώρα 12:00μμ. Σε αυτήν λογίζονται ως έγκυρες όλες οι συμμετοχές που αφορούν τις καθημερινές προσφορές που αφορούν στις ημερομηνίες 26 Δεκεμβρίου έως 1 Ιανουαρίου 2022.

8. Από τους παραπάνω όρους 6 & 7 προκύπτει ότι ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών, ανά λογαριασμό, για κάθε «Εβδομαδιαία» κλήρωση είναι επτά (7).

9. Ένας παίκτης μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του όρου 7 παραπάνω, να συμμετάσχει σε όλες τις κληρώσεις διεκδικώντας τα σχετικά δώρα. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σε μία ή περισσότερες από τις «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στις υπόλοιπες.

10. Οι συνολικοί νικητές κάθε «Εβδομαδιαίας» κλήρωσης είναι 100 (ήτοι: σύνολο 500 νικητές) και τα δώρα που μοιράζονται, βάσει σειράς κλήρωσης, είναι τα κάτωθι:

1η Θέση: Samsung Galaxy Z Fold

2η - 4η Θέση: Tablet Xiaomi Pad 5

5η -7η Θέση: LG 4K TV 50'

8η -10η Θέση: Go Pro Hero 10 Black

11η Θέση: 1.000 free spins

12η - 31η Θέση: JBL Wireless Earbuds

32η - 36η Θέση: 500 free spins

37η - 46η Θέση: 300 free spins

47η - 56η Θέση: 100 free spins

57η - 100η Θέση: 50 free spins

11. Σχετικά με τα έπαθλα που προκύπτουν από τις «Εβδομαδιαίες» κληρώσεις:

(α) Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου, ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

(β) Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται, ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με του παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Επάθλου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

(γ) Την παράδοση των δώρων και την επικοινωνία με τους νικητές αναλαμβάνει η Διοργανώτρια.
Σε περίπτωση κλήρωσης Συμμετέχοντος, η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω email με τον εκάστοτε νικητή. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσει ο νικητής εντός 72 ωρών, τότε χάνει το δικαίωμα επί του επάθλου του και το έπαθλο αυτό περνάει αυτόματα στον 1ο επιλαχόντα, με τον οποίο γίνεται αντίστοιχα απόπειρα επικοινωνίας όπως αμέσως ανωτέρω περιγράφεται. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο 1ος επιλαχών εντός 72 ωρών, τότε χάνει το δικαίωμα επί του επάθλου του και το έπαθλο αυτό περνάει στον 2ο επιλαχόντα. Η Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα ανακοίνωσης των στοιχείων των νικητών σε οποιοδήποτε από τα κανάλια της (διαδίκτυο, εφαρμογές κινητών, ιστοσελίδες τρίτων, Social Media, YouTube κλπ.), καθώς και στο διαδίκτυο, την τηλεόραση ή και τον κινηματογράφο για όσο χρόνο και όπου κρίνεται απαραίτητο από την Διοργανώτρια, με Δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ ή στα social media (Facebook, Instagram και YouTube) καθώς επίσης και αξιοποίησης φωτογραφιών του εκάστοτε νικητή και video με δηλώσεις του, αλλά και τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις της Διοργανώτριας, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω.

(δ) Η διανομή των δώρων θα ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα διευθετηθούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την παράδοση του δώρου.

(ε) Τα free spins θα πιστωθούν στον παικτικό λογαριασμό εντός 24 από τη διεξαγωγή της κλήρωσης και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στο παιχνίδι του Pamestoixima.gr Casino “Starburst”.

(στ) Η αξία του κάθε Δωρεάν Γυρίσματος ανέρχεται στα 0.10 ευρώ.

(ζ) Ισχύουν για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία και ώρα πίστωσής τους στον παικτικό λογαριασμό άλλως διαγράφονται.

(η) Τα όποια πιθανά κέρδη προέλθουν από τη χρήση των δωρεάν γυρισμάτων είναι άμεσα διαθέσιμα προς ανάληψη.

12. Τα έπαθλα δεν ανταλλάσσονται με μετρητά.

13. Σε περίπτωση που ένας παικτικός λογαριασμός κλείσει για οποιανδήποτε λόγο (π.χ. μη ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης του λογαριασμού, μόνιμου αυτοαποκλεισμού κλπ) προτού ολοκληρωθεί η απονομή του όλου ποσού bonus τότε το όποιο υπόλοιπο χάνεται. Το ίδιο ισχύει για την περίοδο που πιθανώς να ισχύει προσωρινός αυτοαποκλεισμός.

14. Οι νικητές των κληρώσεων θα ανακοινωθούν στη ιστοσελίδα του Pamestoixima.gr

15. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα δώρα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται οι παίκτες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μέσω προσωποποιημένου μηνύματος με βάση το στοιχείο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους τους στον ιστότοπο pamestoixima.gr.

16. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να αποκλείει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

17. Η προσφορά ισχύει μόνο για έναν παικτικό λογαριασμό από ίδια διεύθυνση κατοικίας, νοικοκυριό, ΙΡ, υπολογιστή ή μέσο κατάθεσης.

18. Το Ελληνικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων υπερτερεί από οποιαδήποτε πιθανή μετάφρασή του σε άλλη γλώσσα.

19. Ισχύουν οι γενικοί Όροι Επιβραβεύσεων του Pamestoixima.gr

20. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Pamestoixima.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προτεραιότητες της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΟΠΑΠ Α.Ε..

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι Συμμετέχοντες, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν συλλέγει πληροφορίες για τους Συμμετέχοντες από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Σκοποί και βάση επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΟΠΑΠ ΑΕ και αφορά το υποχρεωτικό στοιχείο το οποίο είναι το κινητό τηλέφωνο και τα προαιρετικά τα οποία είναι το e-mail και το Ονοματεπώνυμο. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση σε περίπτωση νίκης.

Επιπλέον, σε περίπτωση νίκης, οι χρήστες καλούνται να δώσουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους, προκειμένου να δρομολογηθεί η αποστολή του δώρου τους καθώς και να δηλώσουν τυχόν αντίρρησή τους στη δημοσίευση των στοιχείων τους. Τα στοιχεία των νικητών δημοσιεύονται βάσει του έννομου συμφέροντος της ΟΠΑΠ Α.Ε να διασφαλίσει τη διαφάνεια του προγράμματος. Οι νικητές καλούνται να δηλώσουν τυχόν αντίρρησή τους στη δημοσίευση των στοιχείων τους πριν την απόδοση του δώρου. Σε περίπτωση που οι νικητές επιλέξουν τη μη δημοσίευση των στοιχείων τους, η ΟΠΑΠ Α.Ε θα παραδώσει τα δώρα χωρίς να δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών που δήλωσαν πως δεν επιθυμούν τη δημοσίευση.

 Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των  Συμμετεχόντων γίνεται μόνο από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών διαβιβάζονται σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους συνεργάτες (ανάδοχος εταιρεία που θα προμηθεύσεις τα δώρα στην ΟΠΑΠ Α.Ε.) της ΟΠΑΠ Α.Ε. με σκοπό την αποστολή των δώρων του Διαγωνισμού.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό θα διατηρούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και στη περίπτωση των νικητών, όσο διάστημα απαιτείται ώστε να παραδοθεί το δώρο και σε κάθε περίπτωση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά την εγγραφή του Συμμετέχοντα, εκτός εάν ζητηθεί η διαγραφή του νωρίτερα ή εάν απαιτηθεί για λόγους συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση ή επιδίωξης εννόμου συμφέροντος του ΟΠΑΠ Α.Ε η περαιτέρω διατήρησή τους. Τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και όχι την καταγραφή των στοιχείων τους ως παίκτες του Casino στο pamestoixima.gr, τα οποία διατηρούνται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που αφορά τα διαδικτυακά παίγνια.

Δικαιώματα Συμμετεχόντων

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή  να ενημερωθούν, κατόπιν αιτήματός τους, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν τη διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή και για καθένα από τους παραπάνω σκοπούς, είτε ακολουθώντας το σύνδεσμο (link) που στέλνεται στο κινητό τους και πραγματοποιώντας οι ίδιοι τις αντίστοιχες αλλαγές μέσα από τον ιστότοπο, είτε αποστέλλοντας αίτηση στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, ως κατωτέρω.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, θα απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος  Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628  | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Η ΟΠΑΠ τηρεί με αυστηρότητα πολιτικές ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία τους από:

Παράνομη πρόσβαση

Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη

Παράνομη τροποποίηση

Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παροχή Υποστήριξης

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με τη συμμετοχή στην ενέργεια επιβράβευσης «Xmas unboxing » οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αναφορά στην προσφορά “Xmas Unboxing” τηλεφωνώντας στο Τμήμα Call Center ΟΠΑΠ, στο τηλέφωνο 18280

Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/ χρήστες, μέσω της σελίδας της ενέργειας επιβράβευσης

Δηλώσεις – εγγυήσεις εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι Συμμετέχοντες στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε αυτή. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και δεσμεύονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

Τα προσωπικά τους στοιχεία στη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Γνωρίζουν ότι για τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια απαιτείται η καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές η Διοργανώτρια:

Θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα για να επικοινωνήσει μαζί τους.

Θα δημοσιεύσει τα στοιχεία τους στον κατάλογο των νικητών (ο οποίος δύναται να αναπαραχθεί παγκοσμίως και στο διηνεκές, σε οποιοδήποτε από τα κανάλια της Διοργανώτριας online και offline (διαδίκτυο, εφαρμογές κινητών, websites τρίτων, Social Media, YouTube κλπ.), καθώς και στο διαδίκτυο, την τηλεόραση ή και τον κινηματογράφο για όσο χρόνο και όπου κρίνεται απαραίτητο από την Διοργανώτρια, υπό τον όρο ότι οι νικητές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν τη δημοσίευση των στοιχείων τους.

Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης προϋποθέτει ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, συσχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την παρούσα επιβράβευσης ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας ισχύος της επιβράβευσης). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στην επιβράβευση. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους Συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας και των Εταιρειών και των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με την ενέργεια επιβράβευσης, την εφαρμογή των όρων, τη διαδικασία δημοσίευσης & χρήσης των φωτογραφιών, την επιλογή αυτών, υπό τον όρο ότι έχει δηλώσει ότι επιθυμεί τη δημοσίευση των στοιχείων του, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης.